عباس حق شناس

 عباس حق شناس بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا

عباس حق شناس

Abass Haghshenas

بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اجزای عملکرد و ویژگیهای فیزیولوژیک دورقم گندم زودرس و دیررس درکشت درهم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 بررسی الگوی حرکتی تکنیک گیاکوزوکی در دو روش بااصابت و بدوناصابت مردان کاراته کای نخبه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
3 بررسی رابطه بین برخی از شاخصهای آنتروپومتریکی با چابکی در دانش آموزان 10 تا 11 سال (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
4 بررسی سامانه ریشه دو رقم گندم درترکیب های مختلف کشت مخلوط درهم درشرایط گلخانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 بررسی و تحلیل ریخت شناسی دلتای رودخانه مند (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
6 کشت درهم ارقام زودرس و دیررس گندم زمستانه برای کاهش رقابت دردوره ی تنش رطوبتی پس ازگلدهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران