نوید سعیدی رضوانی

 نوید سعیدی رضوانی

نوید سعیدی رضوانی

Navid Saeidi rezvani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Concerns Coupled with Pedestrianization and Implementation Methods (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 1
2 تحلیل الگوی پراکنش فضایی فعالیت های دانش بنیان در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 22
3 تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان با تأکید بر گروه سنی 5 تا 12 سال مطالعه موردی : رشت (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 8، شماره: 19
4 عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری، خلق یک فضای شهری سرزنده با تکیه بر مفهوم مرکز خرید پیاده (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 4، شماره: 6
5 معیارهای طراحی محلات مبتنی بر رویکرد شهر دوستدار کودک نمونه موردی: محله فرهنگ مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 15
6 نیوکلاسیک و مقابله با معنا باختگی مکان : میدان تجریش و بازآفرینی معنای آن در شهرسازی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 67
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگو برای طراحی سبزه میدان، میدان فراموش شده ی ایرانی و نمونه موردی سبزه میدان های دوره قاجاریه: قزوین، زنجان، تهران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
2 ارائه الگوی طراحی شهری در راستای توسعه پایدار و کاهش مصرف انرژی در بافت های شهر قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
3 ارائه راهکاروطرح در طراحی فضاهای امن شهری در مکان های باز شهر با رویکردپدافند غیرعامل نمونه موردی پارک و میدان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
4 ارزیابی اثرات فرهنگی و اجتماعی طرح بهسازی روستای درسجین با تاکید بر توسعه گردشگری در عصر جهانی شدن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
5 ارزیابی اثرات فرهنگی و اجتماعی طرح بهسازی روستای درسجین با تاکید بر توسعه گردشگری روستایی (دریافت مقاله) همایش جامع بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
6 ارزیابی تحقق پذیری طرح های شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
7 ارزیابی طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی اردبیل؛نمونه موردی طرح توانمند سازی محله گلمغان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
8 ارزیابی طرح های بازآفرینی شهری ازجنبه مشارکت اجتماعی و ساختارهای حقوقی و قانونی اجرای طرح هانمونه موردی (طرح بازآفرینی شهر اقبالیه) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
9 ارزیابی عملکردشهرهای جدیدبارویکرد آمایش سرزمین نمونه موردی شهرجدید اندیشه 1 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 ارزیابی قوانین و مقررات فضای سبز با تاکید بر رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی : محلات پونک ، مهدیه و نوروزیان- شهر قزوین) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
11 ارزیابی کیفیت بصری – کالبدی خیابان های شهری نمونه مورد مطالعه: خیابان شهرداری تجریش:منطقه یک تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
12 ارزیابی مدیریتی تفکیک پسماند از مبداء با رویکرد برنامه ریزی در شهرداری تهران (نمونه موردی:منطقه 16) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
13 ارزیابی مناطق یازده گانه شهر شیراز به لحاظ شاخص دسترسی با استفاده از مدلFAHP (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
14 از ضد شهرسازی تا شهرسازی طبیعی شهروندگرا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
15 امکان سنجی ایجاد بام سبز درفضاهای شهری نمونه موردی شهرمشهد (دریافت مقاله) همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی
16 امکان سنجی حفاظت از ارزشهای محیطی باغات سنتی شهر قزوین با استفاده از رویکرد انتقال حق توسعه TDR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
17 اندیشه های آرمان شهر در جهان شرق در آرای فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی و نظامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
18 بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در بافت فرسوده شهری محله آبکوه مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
19 بررسی اثرات احیا و بازسازی مسیل جاجرود در ابعاد زیست محیطی گردشگری و ایجاد حس مکان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
20 بررسی اثرات احیا و بازسازی مسیل جاجرود در ابعاد زیست محیطی، گردشگری و ایجاد حس مکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
21 بررسی اثرات احیا و بهسازی مسیل های شهری در افزایش میزان جذب گردشگر نمونه موردی مسیل جاجرود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
22 بررسی اثرات الحاق شهر صنعتی البرز بر گسترش کالبدی شهر الوند و ارایه راهکارهای مناسب برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن
23 بررسی اصول تدوین طرح جامع نورپردازی نمونه موردی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
24 بررسی امکان سنجی ایجاد پیاداه راه در خیابان آزادی رجایی شهر کرج (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 بررسی بافت فرسوده شهری با توجه به شاخص های توسعه پایدار (مطالعه موردی: فیض آباد کرمانشاه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
26 بررسی تاثیر اجرای طرح های جامع و تفصیلی بر بافت فرسوده شهر زنجان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
27 بررسی تاثیر اجرای طرح های جامع و تفصیلی بر بافت فرسوده شهری(نمونه موردی بافت تاریخی شهر زنجان) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
28 بررسی تاثیر استفاده از علم روانشناسی در ارتقاء کیفیت فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
29 بررسی تاثیر برنامه ریزی مسکن در شهرک های جدید بر بهره برداری شبکه توزیع آب شهری با تاکید بر مدیریت بحران ( نمونه موردی: مسکن مهر مهرگان قزوین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
30 بررسی تاثیر فروش تراکم مازاد ساختمانی بر شبکه آب شهری (نمونه موردی منطقه مسکونی خیابان دانشگاه شهر قزوین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
31 بررسی تاثیرات محیطی مرتبط با احداث پیاده راه 17 شهریور تهران و ارایه راه حل با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی ؛ نمونه موردی محله صفا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
32 بررسی جایگاه قانون و مقررات تفکیک اراضی شهری در نظام حقوق شهری ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
33 بررسی دیدگاه و اندیشه های شیخ بهایی در شهرسازی اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
34 بررسی رویکردها و ابعاد حقوقی اعتراضات همجواران در برابر احداث پروژه های عمرانی شهری نمونه موردی: اعتراض کسبه همجوار با تقاطعات غیرهمسطح شهر قزوین با تکیه بر زیرگذر شهیدمطهری (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
35 بررسی ساختار شهر های توریستی و ارائه ساختار مناسب برای برنامه ریزی در شهر همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
36 بررسی ساختار کالبدی فضایی شهر همدان جهت توسعه گردشگری شهری با استفاده از تکنیک swot (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
37 بررسی سامانه حمل ونقل موتورسیکلت در شهر تاکستان و اثرات آن بر شهروندان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
38 بررسی شبکه شهری وخدمات درسلسله مراتب شهری استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
39 بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های شکل گیری گردشگری خلاق و بکارگیری آن در نمونه موردی قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
40 بررسی عملکرد شهرهای جدید با رویکر رضایت از سکونت نمونه موردی: شهر جدید پردیس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
41 بررسی عملکرد شهرهای جدید با رویکر رضایت از سکونت نمونه موردی: شهر جدید پردیس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
42 بررسی عملکرد شهرهای جدید با رویکرد آمایش سرزمین در توسعه منفصل کلان شهرها نمونه موردی شهر جدید اندیشه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
43 بررسی عملکرد شهرهای جدید در توسعه منفصل کلان شهرها(نمونه موردی شهر جدید اندیشه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
44 بررسی عملکرد قانونی شوراهای اسلامی شهر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
45 بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی و ذهنی بر ایجاد تعلق به مکان در شهرهای جدید نمونه موردی: شهر جدید پرند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
46 بررسی عوامل ایجاد ترافیک شهری هسته مرکزی شهر بندرعباس با استفاده از تکنیک چیدمان فضا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
47 بررسی عوامل کالبدی موثر بر ایجاد تعلق به مکان در شهرهای جدید (نمونه ی موردی : شهر جدید پرند) (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
48 بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان شهر ایذه در امور شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
49 بررسی مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان شهر دوستدار کودک (1388) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
50 بررسی موانع ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آن ها (نمونه موردی شهر قدس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
51 بررسی میزان تحقق پذیری حقوق شهروندی با واکاوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در نظام مدیریت شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
52 بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای و تدوین استانداردهای آموزشی درمهارت آموزی و اشتغال زایی با هدف گسترش آموزش شهرسازی و معماری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
53 بررسی نقش امامزاده ها در شکل گیری گسترش کالبدی شهرها، با نگاهی بر پیشینه هجرت آنها (نمونه موردی شهر صالح آباد ایلام (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
54 بررسی نقش امامزاده ها در شکل گیری و گسترش کالبدی شهرها، با نگاهی بر پیشینه هجرت آنهانمونه موردی: صالح آباد ایلام (دریافت مقاله) همایش جامع بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
55 بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی و اجتماعی- فرهنگی محدوده ضایعاتی- های تقی آباد شهرداری منطقه 18 تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
56 بررسی و تحلیل چالش ها و موانع پیاده مداری و آسیب شناسی حرکت پیاده و اراده راهکارهای جهت تحقق آن (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
57 بررسی و تحلیل سازمان فضای فعالیت های استان زنجان بارویکرد منطقه ای (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
58 بررسی وشناخت نظریه بازآفرینی (نمونه موردی پیاده راه شهر رشت) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
59 برنامه ریزی رویکرد پهنه امن خانگی درجهت مقابله با تاثیرات منفی اتومبیل درمحلات مسکونی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
60 برنامه ریزی مدیریتی پیرامون تفکیک پسماند از مبدا جهت رسیدن به شهر توسعه پایدار با رویکرد ارتقاء فرهنگ نمونه موردی منطقه 16 شهرداری تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
61 بهبود منظر معابر مسکونی با رویکرد پهنه امن خانگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
62 بهبود وضعیت فضاها و کاربری های شهری با استفادها ز تئوری تحلیل رفتار متقابل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
63 بهره گیری از الگوی ترکیبی مشارکتی در طراحی عرصه عمومی بافت فرسوده شهری- نمونه موردی : محله سنگلج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
64 پهنه بندی مکانی فقر مسکن و دسترسی به امکانات رفاهی در شهر شهریار (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
65 پهنه بندی مکانی فقر مسکن و دسترسی به امکانات رفاهی در شهر شهریار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
66 پیوند تئوری تحلیل رفتار متقابل با شهرسازی تسهیل در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
67 تاثیر ساختار کالبدی محلات اقشار کم درآمد بر میزان مشارکت پذیری شهروندان ساکن در محله با تاکید بر فضاهای مسکونی (مطالعه موردی: محله ی شیخ آباد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
68 تاملی بر «فرهنگ سازی» برای پرداخت عوارض نوسازی (دریافت مقاله) دومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها
69 تبیین اصول باغ – ورودی در برنامه ریزی و طراحی ورودی های شهری , بررسی مبادی ورودی شهر تاکستان (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
70 تحلیل اثر برنامه ریزی مسکن در شهرک های جدید بر بهره برداری زیرساخت شهری و مدیریت بحران (نمونه موردی: مسکن مهر مهرگان قزوین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
71 تحلیل تطبیقی ساختار محله ای شهر در دوره اسلامی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
72 تحلیل فضایی خدمات هفتگانه شهری با استفاده از مدل موران (نمونه موردی شهر اوشان فشم میگون) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
73 تداخل و تعارض های وظایف شهرداری آتی با سایر نهادها و سازمان ها و راهکارهای برون رفت (دریافت مقاله) جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه ۲ شهر تهران
74 تدوین مدل برند سازی مراکز تجاری با رویکرد شهرخلاق در کلانشهرتهران، نمونه موردی مرکز تجاری پالادیم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
75 تفکیک گونههای پیاده راه های موجود درتهران و بررسی عوامل موثربهبود عملکرد آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
76 توانمندسازی شهرهای کوچک و متوسط راهکاری در جهت تحقق شهرسازی پایدار نمونه موردی شهر محمدیه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
77 توسعه پایدار محله با تاکید بر مولفه های زیست محیطی نمونه موردی (محله ارم-دلفین کیش ) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
78 توسعه پیاده راه ها در تهران به عنوان فضاهای انسان محور با استفاده از تکنیک SWOT (نمونه موردی: چهارراه ولی عصر (عج) سه راه جمهوری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
79 توسعه حمل ونقل عمومی گرا (TOD) ، راه حلی برای مناطق پرتراکم شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
80 توسعه فضایی- مکانی شهر و نقش سیاست های بازار زمین شهری بر آن (نمونه موردی منطقه 1 شهر گرگان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
81 چالش توانمند سازی بافت مرکزی شهر با رویکرد توسعه پایدار (نمونه موردی شهر کرمان) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
82 چالش های پیش روی توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی اطراف شهر شیراز نمونه موردی شهرک سعدی شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
83 چالش های عدم به کارگیری GIS در مدیریت شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
84 حقوق شهروندی معلولان درحوزه طراحی شهر(شهرقزوین) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
85 حمل و نقل پایدار و تأثیر آن بر قابلیت دسترسی؛ مطالعه موردی محله معالی آباد و ملاصدرا شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
86 خیابان هنر خلاقیتی نو در ارتقاءکیفیت فضا در شهرهای ایرانی اسلامی نمونه موردی خیابان هنر خوشنویسی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
87 راهبردهایی برای تحقق مفهوم شهرهای 24 ساعته (دریافت مقاله) همایش شهر برتر، طرح برتر
88 روش تحقیق روایتی در پژوهش های شهرسازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
89 روش های بکارگیری تکنیک SWOT در دانش و حرفه شهرسازی، پیشنهاداتی در بهبود استفاده از روش (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
90 رویکرد نوین پهنه امن خانگی و ارزیابی برخی از تجارب اجرا شده در انگلستان (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
91 ساماندهی کاربری های ناسازگار در محلات شهری با استفاده از مدل سازی در GIS همراه با نقدی بر روشها مدلهای به کار گرفته شده موجود نمونه موردی محله کوثر منطقه 12 تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
92 ساماندهی کاربری های ناسازگار در محلات شهری با استفاده از مدل سازی در GIS همراه با نقدی بر روشها و مدلهای به کار گرفته شده موجود(نمونه موردی: محله کوثر منطقه 12) (دریافت مقاله) همایش جامع بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
93 سنجش کیفیت زندگی شهری در بافت فرسوده محله سپه شهر قزوین از دیدگاه ساکنین به کمک تحلیل AHP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
94 شهر سالم (نمونه موردی شهر اوشان فشم میگون) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
95 شهرسازی مدرن و دیدگاه هرمان یوزف اشتوبن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
96 شهرهای نوبنیاد بر پایه نظریات هاوارد و مقایسه با شهر صدرا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
97 طراحی مرکز مدیریت بحران از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
98 طراحی و ساماندهی محله سرآسیاب بروجردی منطقه 14 تهران با هدف افزایش امنیت کودکان با استفاده از تیوری CPTED (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
99 عوامل مؤثر در کاهش تولید زباله های شهری با تأکید بر توسعه پایدار و مشارکت شهروندان (نمونه موردی: مناطق 3و 10 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
100 عوامل موثر بر کارایی سیستم مکانیزه جمع آوری پسماند مطالعه موردی شهر همدان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
101 فضاهای مشترک ( shared spaces )، پاسخگو به حجم بالاتری از نیاز گروه های ذینفع در مناطق مرکزی شهرها (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
102 فضاهای مشترک (shared spaces) تکنیکی پاسخگو جهت پیاده مدار کردن مناطق مرکزی در شهرهای امروزی (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
103 فضاهای مشترک shared spaces رویکردی در جهت پیاده مدارکردن مناطق مرکزی شهرها (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
104 کیفیت بصری در خیابانهای شهری (نمونه موردی خیابان شهرداری حد فاصل چهار راه قدس تا میدان تجریش: منطقه یک تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
105 گردشگری خلاق با تکیه بر بناهای واجد ارزش تاریخی نمونه موردی: محله بازار قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
106 مطالعات تطبیقی نظریات و رویکرد های افلاطون و ارسطو و سعدی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
107 معرفی مدل BRIC در تاب آوری شهری و نقد آن با رویکرد مسئله محور (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
108 نقدی بر اتوماتای سلولی، روشی در پیشبینی رشد شهری بر اساس تجربیات و مدلسازیهای داخلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
109 نقش احیای مسیل جاجرود در فراهم کردن منابع زیست محیطی شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
110 نقش شهرهای کوچک در توسعه روستایی نمونه موردی: ( شهر محمدیه و روستاهای حوزه نفوذ ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
111 نقش فرهنگ ایرانی - اسلامی درشکل گیری فضاهای شهری معاصربرای زنان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
112 نگاهی بر نظریه واحد همسایگی (محله بریم آبادان) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر