علیرضا یزدانیان

 علیرضا یزدانیان

علیرضا یزدانیان

Alireza Yazdanian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از حیوان در حقوق اسلام و غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 4، شماره: 4
2 تجزیه ناپذیری موضوع تعهدات قراردادی و غیرقراردادی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 21، شماره: 51
3 تحلیلی از تعلیق در انحلال عقد در فقه امامیه و حقوق فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 41، شماره: 1
4 قلمرو تعهدات و مسئولیت مدنی موکل و وکیل ناشی از فعل شخصی و فعل غیر در مقابل یکدیگر و اشخاص ثالث در فقه و حقوق فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 5، شماره: 2
5 مسوولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران، فرانسه و حقوق اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 2، شماره: 4
6 مطالعه تطبیقی آثار تقسیم قراردادهای ناقله به تملیکی و عهدی در فقه، حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 19، شماره: 48
7 مطالعه ی تحلیلی اثر قهقرایی پایان تعلیق در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار تمکین خاص از منظر حقوق مدنی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
2 تاملی برارکان مسیولیت مدنی درحوادث هسته ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها
3 قلمرو تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی در جبران خسارت ناشی از افعال محجورین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
4 مطالعه تطبیقی وضعیت تعدد اسباب عرضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها