تقی اخوان نیاکی

 تقی اخوان نیاکی استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

تقی اخوان نیاکی

Taghi Akhavan Niaki

استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.