مسعود مکارچیان

 مسعود مکارچیان دانشگاه دانشگاه بوعلی سینا همدان

مسعود مکارچیان

Masoud Makarechian

دانشگاه دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رفتار فیزیکی و مکانیکی بتون فاقد ریزدانه (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 3، شماره: 4
2 بررسی روشهای بهسازی ساختمانهای مصالح بنایی بدون کلاف بندی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 3، شماره: 4
3 کاربرد روش الکترواسمزی در افزایش ظرفیت باربری و کاهش اصطکاک منفی شمع ها (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 25، شماره: 69
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آرایش شمع های زیر رادیه بر رفتار رادیه شمع ها (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
2 اثر تثبیتکننده های آهک و سرباره فولادسازی کارخانه ذوب آهن اصفهان و آلاینده های شیمیایی روی تراکم پذیری خاک رسی کائولینیت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 ارزیابی الیاف کنف و سرباره فولاد کوره قوس الکتریکی در آسفالت با استخوان بندی درشت دانه SMA (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 ارزیابی تاثیر آهک و سرباره ذوب آهن بر رفتار مقاومتی خاک لای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 ارزیابی کنترل واگرایی خاک مسیر کانالهای آبیاری و روش اصلاح آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
6 اعتباربخشی به مدل اجزای محدود قوس زدگی در توده خاک به کمک دستگاه اندازه گیری نیروی قوس زدگی و مقایسه نتایج با روش تعادل حدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
7 برآورد تجربی مقاومت فشاری محصورنشده دوغاب های سیمان تزریق سخت شده با استفاده از همبستگیهای آماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
8 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای مؤثر بر نیروی بالارانش (برکنش) شمع در خاک ماسـه‌ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 بررسی آزمایشگاهی رفتار شمع پافیلی تحت بارهای کششی مایل در خاک ماسه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
10 بررسی آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری پی بر روی ستون سنگی تسلیح شده به صورت قائم با ژئوسنتتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
11 بررسی آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری پی بر روی ستون سنگی تکی و گروه ستونهای سنگی مسلح به صورت قایم با ژیوسنتتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
12 بررسی آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری مدل فیزیکی پی دایرهای بر روی ستون سنگی تکی و گروه ستون سنگی مسلح به صورت قائم و مرکب با ژئوسنتتیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی اثر آلودگی نفت خام و گازوییل بر روی مقاومت خاک رس کایولینیت با توجه به مطالعات موردی نشت آلودگی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
14 بررسی اثر تغییر در مشخصات هندسی شمع و وضعیت تنش، در روند تغییرات ظرفیت باربری اصطکاکی شمع‌های کوبیده شده در خاکهای رسی به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 بررسی اثر حضور سیمان برای تثبیت آلودگی های نفت خام و گازوییل و جلوگیری از نشت بیشتر آلودگی ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی اثر ژئوتکستایلها در افزایش باربری روسازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 بررسی اثر سولفات سدیم ومنیزیم بر دوام خاک رس تثبیت شده با آهک و سرباره فولاد سازی (BOS) کارخانه ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
18 بررسی اثر ضریب چسبندگی لایه مقاوم زیرین در یک خاکریز رسی دو لایه بر ضریب اطمینان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی انتشار آلودگی مواد روغنی در خاک ماسه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
20 بررسی پارامتر دوام DI خاک رس تثبیت شده با آهک و سرباره فولادسازی BOS کارخانه ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 بررسی تاثیر آلودگی نفت خام بر نفوذپذیری خاک ماسه ای با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی پیشرفته (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
22 بررسی تاثیر دوده سیلیسی بر دوام خاک تثبیت شده با آهک در برابر سیکل یخ - دوب و تر - خشک شدگی در حضور سولفات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
23 بررسی تاثیر مواد تثبیت کننده پوزولانی بر خواص ژئومکانیکی خاک های نرم رسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
24 بررسی دوران و نشست آنی پی دایرهای تحت بار خروج از محور در خاک ماسهای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
25 بررسی شکست ذرات خاکهای ماسه‌ای در آزمایش تراکم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی عددی و آزمایشگاهی ظرفیت بالارانش مهاری مدفون در ماسه مسلح شده با ژئوسینتتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
27 بررسی عوامل مؤثر بر بالارانش مهاری مدفون در ماسه مسلح (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
28 بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت بالارانش مدل آزمایشگاهی گروه شمع در ماسه متراکم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بررسی مروری روشهای ارزیابی ظرفیت باربری لرزه‌ای پی‌های سطحی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی مقاومت خاک تثبیت شده با آهک با اثر دوده سیلیسی در مجاورت سولفات در سیکل های تر خشک و یخ ذوب (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
31 تاثیر آهک و سرباره ذوب آهن بر مقاومت خاک لای با استفاده از آزمایش CBR (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 تاثیر سربار دانهای کوره بلند ذوب آهن اصفهان GGBS بر دوام خاک رس تثبیت شده با آهک در آزمایش یخ زدن و آب شدن (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 تاثیر قطر شمع بر اصطکاک منفی دیواره شمع در مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 تأثیر دوده سیلیسی بر دوام خاک رس تثبیت شده با آهک در برابر یخبندان- ذوب (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 تأثیر رطوبت بر تورم خاک تثبیت شده با آهک و میکروسیلیس در مجاورت سولفات (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 تأثیر رطوبت بر تورم خاک رس تثبیت شده با آهک و سرباره کوره ذوبآهن (GGBS)در مجاورت سولفات (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
37 تأثیر رطوبت و میکروسیلیس برمقاومت تک محوری خاک تثبیت شده با آهک در مجاورت سولفات (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
38 تأثیر سرباره فولاد سازی (BOS) کارخانه ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رس تثبیت شده با آهک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
39 تأثیر عمق نصب، عرض و جرم مخصوص مانع در جداسازی فعال ارتعاشات ناشی ازانفجاردرخاک به وسیله ژئوفوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
40 تأثیر عمق نفوذ و عرض مانع در جداسازی ارتعاشات سازه های مدفون در خاک به وسیله ژئوفوم در برابر بارگذاری انفجار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
41 تأثیررطوبت بر مقاومت CBR خاک تثبیت شده با آهک و سرباره کوره ذوب آهن (GGBS) در مجاورت سولفات (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 توسعه کارست ومشکلات پی سازی در اورامانات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
43 جداسازی ارتعاشات ناشی از انفجار در خاک به وسیله ژئوفوم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 کاربرد روش الکترواسمزی در بهسازی باربری اصطکاکی کششی شمع (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 کاربرد روش الکترواسمزی در کاهش اصطکاک منفی شمعها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 مدل آزمایشگاهی شالوده دایرهای تحت بار خروج از محور بر روی ماسه مسلح شده با ژئوسینتتیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 مدل آزمایشگاهی شالوده سطحی توربین های بادی بر خاک ماسه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
48 مدل سازی عددی عملکرد شمع های مارپیچ در پایدارسازی شیروانی ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
49 مروری بر روشهای تخمین مقاومت نفوذ اسپادکن در خاکهای رسی دولایه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
50 مطالعات خصوصیات ژئوتکنیکی خاک باقی مانده در جنوب شرق همدان (تکیه گاه راست سد اکباتان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
51 مطالعه و تحلیل عددی ستونهای سنگی تسلیح شده بهصورت مرکب قائم و افقی با ژئوسنتتیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
52 مطالعه و تحلیل عددی مدل فیزیکی گروه ستون های سنگی تسلیح شده به صورت قائم و مرکب (قائم و افقی) با ژئوسنتتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
53 مقایسه آزمایشگاهی ظرفیت باربری کششی شمعهای مارپیچی در حالت درجا و پیچشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
54 مقایسه پارامترهای تحکیم ثانویه خاک رس-لای توسط سلول تحکیم هیدرولیکی پیشرفته وآزمایش ادئومتری (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
55 مقایسه عملکرد پی های لبه دار واقع بر خاک ماسه ای با انواع پی های سطحی و نیمه عمیق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران