محمدرضا احمدی

 محمدرضا احمدی استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

محمدرضا احمدی

Mohammad Reza Ahmadi

استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی مناسک حج بر سلامت روانی حجاج (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 2، شماره: 3
2 اعتبار و روایی و ساختار عاملی فرم تجدید نظرشده مقیاس اسلامی حسادت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
3 بررسی اثر متقابل سن مولدین نر و محلول های فعال کننده اسپرم بر میزان چشم زدگی تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 5
4 بررسی تغییرات خصوصیات کمی و کیفی کلزا از طریق تجزیه به عامل ها (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
5 تأثیر تغذی های لاکتوکوکوس لاکتیس Lactococcus lactis JF831150 بروضعیت فلور باکتریایی روده تاسماهی ایرانی Acipenser persicus و مواجهه سازی با آیروموناس هیدروفیلا Aeromonas hydrophila (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 3
6 تاملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 26
7 تأثیر دما بر کیفیت تخمک ها، پس از سیال شدن آنها در محوطه شکمی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 3
8 تأثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب لاشه قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 2
9 تحلیل روان شناختی مناسک حج (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 13، شماره: 25
10 جایگزینی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور به جای آرد ماهی در جیره غذایی مرحله پرواری ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 2
11 خطاهای اسنادی و نقش آن در رفتار انسان از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه سبک زندگی دوره: 3، شماره: 1
12 رابطه پای بندی به سبک زندگی اسلامی با افسردگی و اضطراب (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه سبک زندگی دوره: 1، شماره: 1
13 رابطه ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد با کارامدی خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
14 معنیشناسی حرف فاء در قرآن و چالشهای ترجمه آن به زبان فارسی با تکیه بر دستور زبان عربی (بررسی موردی ترجمههای الهی قمشهای، فولادوند و خرمشاهی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 6، شماره: 14
15 مقایسه اولویت تغذیه ای و رشد ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon ideUa) از علوفه های مختلف با تأکید بر ترکیبات شیمیایی علوفه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 53، شماره: 1
16 نقش مایع تخمدانی در قابلیت لقاح مصنوعی ماهی قزل- آلای رنگین - کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تغییر سیگنالهای ولتاژ پروب و مشتق جریان با ولتاژ و فشار گاز اعمالی و تاثیر جنس و طول عایق در دستگاه پلاسما فوکوسTAUPF (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
2 ارائه الگوریتمی پویا برای کارگزار ابر با هدف کاهش هزینه موثر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
3 ارائه راهکاری تلفیقی جهت برقراری صحیح امنیت اطلاعات در محاسبات ابری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
4 ارائه مدلی برای انتخاب روش استخراج معدن مس قلعه زری بیرجند با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
5 ارایه یک راهکارامنیتی جهت افزایش ضریب امنیت دسترسی در کاربردهای تحت وب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
6 ارزیابی اقتصادی معدن مس بهاریه و تحلیل ریسک آن با استفاده از نرم افزار @risk (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
7 ارزیابی بوم شناختی رودخانه تجن با استفاده از شاخص های زیستی بی مهرگان کف زی وپارامترهای فیزیکی و شیمیای آب (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
8 ارزیابی تأثیر مشخصه های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
9 ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم بهاره و پاییزه کلزا با استفاده روش های چند متغیره آماری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی توده سنگ ساختگاه سد گلمندره خراسان با استفاده از طبقه بندی DMR (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
11 ارزیابی تیم های درون سازمانی با استفاده از سیستم FAHP در شرکتهای تولیدی (مطالعه موردی: سالن بدنه سازی X200 شرکت سایپا) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
12 ارزیابی حساسیت محیط زیستی جزیره فارور با تحلیل سلسله مراتبی چند معیاره (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
13 ارزیابی کارایی سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر عملکرد ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
14 ارزیابی میزان تاثیر گیاه وتیورگراس به عنوان یک روش بیولوژیک در بهبود کیفیت آب های نامتعارف (مطالعه موردی: مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان) (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
15 ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد گلمندره با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
16 اسطوره زمین و انسان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
17 اقدامات الله وردی خان و امامقلی خان در فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
18 انتخاب پایگاه ها ی داده مناسب برای داده های عظیم و راهکار مهاجرت از پایگاه ها ی داده سنتی (دریافت مقاله) همایش داده های عظیم
19 اینترنت اشیاء و فناوری های 4G و 5G (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
20 بازشناسی اقتصاد شهری با رویکرد بازارهای تاریخی و بازارچه های محلی (نمونه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
21 بازشناسی جایگاه دربند در شهرسازی شیراز قدیم(نمونه موردی: دربند مشیرالملک) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
22 بازشناسی خانه تاریخی آیت الهی و نقش آن در توسعه فرهنگ بافت تاریخی شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران،معماری و شهرسازی در افق ۱۴۰۴
23 بازشناسی معماری حرم سید علاءالدین حسین (ع) در شیراز و نقش آن در توسعه گردشگری مذهبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
24 بازشناسی میدان توپخانه شیراز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
25 بررسی اثر آرایش کاشت و روش آبیاری در کارایی مصرف آب کمیت و کیفیت کلزا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی اثر استفاده از روغن سوخته به عنوان جوان کننده بر خصوصیات فیزیکی مارشال بتن آسفالتی گرم حاوی تراشه های آسفالتی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
27 بررسی احداث بادشکن در حاشیه کویر میقان با استفاده از باد غالب (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
28 بررسی استرس های شغلی و راهکارهای کاهش آن در شرکت کویرتایر (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
29 بررسی اسیدیته آب باران در ایستگاه سینوپتیک هواشناسی اراک (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
30 بررسی امکان ایجاد تغییر جنسیت در هامور معمولی Epinephelus coioides با استفاده از مهارکننده های غیر استروئیدی آروماتاز و تاثیر آن بر روی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
31 بررسی امکان پرورش خرچنگ دراز آب شیرین Astacus Leptodactylus در استخرهای ذخیره آب کشاورزی استان قم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
32 بررسی اولیه برخی پارامترهای بیوشیمیایی پلاسمای خون مولدین ماهی صبیتی در فصل تخم ریزی در استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
33 بررسی بار آلایندگی فاضلاب مرکز پرورش ماهی کرج بر فون کفزی پایین دست رودخانه (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
34 بررسی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون لاک پشت عقابی Eretmochelys imbricata خارج از فصل تخم گذاری در خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
35 بررسی پروتئین موجود در گلبرگ گیاه زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
36 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
37 بررسی تأثیر آلایندگی فاضلاب ماهی سرا بر جوامع بنتیک پایین دست رودخانه کرج (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
38 بررسی تغییرات مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی در شهرداری ها (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
39 بررسی توان درآمدی شهرداری ملایر با ارایه الگوی مناسب با ساختار فعلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
40 بررسی جایگاه اصول اخلاقی در توسعه فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات
41 بررسی خصوصیات و معیارهای انتخاب ظروف ذخیره در محل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
42 بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و مدیریت دانش در بین مدیران مدارس دخترانه متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
43 بررسی راهکارهای کلان امنیتی در شبکه های نسل آینده ارتباطی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات - به همراه نمایشگاه تخصصی
44 بررسی روش های بهینه سازی عیارحد بر مبنای حداکثر سازی NPV در کانسارهای چند فلزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
45 بررسی روشهای مدیریت منابع در مراکز داده و راهکارهای مجازی سازی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
46 بررسی زمین شناسی مهندسی پی سنگ برجهای دوقلوی ایرانیان و برآورد ظرفیت باربری (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
47 بررسی سازگاری و مقایسه عملرد ارقام کلزا در منطقه جیرفت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 بررسی شیوع، مکانیسم و راهکارهای پیشگیری از آسیب در ورزشکاران حرفه ای پاورلیفتینگ: یک مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
49 بررسی صفات مهم زراعی ارقام گلرنگ بهاره از طریق روش های چند متغیره آماری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 بررسی ضرورت های تغییر از ارزشیابی سنتی به ارزشیابی توصیفی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
51 بررسی کتیبه های مسجد مشیرالملک شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
52 بررسی و ارزیابی مسائل امنیتی در مدیریت امنیت مراکز IDC (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
53 بررسی و کاربرد نانوذزات در حرف آلاینده ها و فلصات سنگین از محلول های آب (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
54 بررسی و معرفی مسیر خلاقانه گردشگری جنوب فارس نمونه موردی: محور ساسانی فیروزآباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
55 بررسی و معرفی مسیر خلاقانه گردشگری شمال فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
56 بررسی وضعیت کیفی کمپوست درایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
57 بررسى مخاط دستگاه گوارش ماهیان، تکامل و مقایسه ى آن بین گونه هاى مختلف ماهیان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
58 برنامه ریزی تولید مبتنی بر تکنیک عیار حد بهینه ی معدن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
59 برنامه ریزی راهبردی در مدیریت استراتژیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی
60 بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عیار عناصر معدنی مطالعه موردی: کانسار سرب و روی انگوران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
61 به کارگیری روشهای تصمیم گیری چند معیاره AHP وTOPSIS در انتخاب روش استخراج معدن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
62 به کارگیری رویکرد الگوریتم ژنتیک GA برای پیش بینی مقاومت فشاری تک محوره UCS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
63 پاسخ بی مهرگان کف زی رودخانه تجن به پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلا (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
64 پیش بینی خورند سیمان در تزریق پرده آب بند با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
65 پیش بینی نرخ جریان آبهای زیرزمینی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات :(PSO) مطالعه موردی تونل چهل چای گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
66 تاثیر درجه حرارت های مختلف بر جوانه زنی یونجه یکساله تحت تنش های شوری و خشکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
67 تاثیر عملیات فارو بر پوشش گیاهی مراتع اشکذر استان یزد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
68 تاثیر متون و نگاره های کهن در مرمت ابنیه تاریخی (نمونه موردی: خدایخانه مسجد عتیق شیراز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
69 تاثیر مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر تنوع و پراکنش جمعیتی ماکروبنتوزهای رودخانه ماربوره به عنوان شاخص مدیریت کیفی آب (ارزیابی توان تولید) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
70 تاثیرات هورمون 17-α متیل تستسترون در تغییر جنسیت و استروئیدهای جنسی خون مولدین ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
71 تأثیرات توسعه شهرسازی مدرن بر بسترهای تاریخی (نمونه موردی: مجموعه وکیل در دو عصر زندیه و پهلوی) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
72 تخمین عیار مس کانسار سونگون با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
73 تشخیص نفوذ مبتنی بر تئوری مجموعه های ناهموار و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
74 تشخیص نفوذترکیبی مبتنی برماشین بردارپشتیبان وشبکه های عصبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
75 تشخیص نفوذترکیبی مبتنی برماشین بردارپشتیبان وشبکه های عصبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
76 تعیین تاریخ کشت گندم و پیشبینی آن تحت سناریوی تغییر اقلیم بر اساس دادههای هواشناسی درجه روزرشد بعنوان راهکارسازگاری، در ساوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
77 تفکر سازنده در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
78 تفکرخلاق، راهی برای پیشرفت دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
79 توسعه گردشگری شهری با بهره گیری از توانمندی بافت تاریخی نمونه موردی گذر نصیر نظام شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
80 توسعه گردشگری شهری بر اساس مسیرهای بافت تاریخی(نمونه موردی: محله سنگ سیاه شیراز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
81 تهیه نرم افزار به منظور انتخاب روش استخراج (مطالعه موردی: کانسار مس قلعه زری بیرجند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
82 جایگاه بزرگان اجتماعی در توسعه بافت های شهری (نمونه موردی: شیراز در دوره قاجار) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
83 جدایش مغناطیسی اکسید آهن راهکاری در راستای استفاده ی سرباره ی فولاد قوس الکتریکی به عنوان افزودنی به سیمان پرتلند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
84 جذب توریسم؛ کلید احیای اقتصاد (مطالعه جاذبه های گردشگری شهر بجنورد) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
85 جنبه های حقوقی رایانش ابری (دریافت مقاله) همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات
86 چالش های فراروی مدیریت آب در توسعه پایدار ایران (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
87 راهکار های مقابله با مهمترین تهدید های جنگ نرم در دانشگاهها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
88 راهکارهای ماندگاری زائر در حرم مطهر احمدی و محمدی(ع) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
89 راهکارهای مدیریتی و قانونی مدیریت جاده های خاکی برای کاهش منابع تولید ریزگرد در استان یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
90 رنگبندی ایستگاه های کاری شرکت کویرتایر بعنوان مبنایی جهت تصمیم گیری و اجرای پروژه های بهبود (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
91 ساخت و نصب دستگاه جمع آوری ترد رولی در انتهای اکسترودر دوبلکس با هدف کاهش آسیب های اسکلتی عضلانی در شرکت کویر تایر (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
92 سیگنالینگهای مبتنی بر کیفیت سرویس در شبکه های نسل آینده (دریافت مقاله) سومین همایش فناوری اطلاعات
93 سیمان دو جزئی پرتلند سرباره فولاد قوس الکتریکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
94 شاخصه های معماری اسلامی شیراز در سده 12 ه.ق (نمونه موردی: مطالعات معماری زندیه) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
95 شارژ و دشارژ دو طرفه باطری خودروهای هیبریدی با توانایی جبران توان راکتیو با تکنولوژی V2G (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
96 شناخت و فرآوری گرونای همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
97 شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای استراتژیموردکاوی: شرکت ایران خودرو دیزل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
98 ضرورت تهیه نقشههای ریز پهنه بندی لرزهای شهر تهران جهت برنامه ریزی شهری منطقه 20 (شهر ری) شهرداری تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
99 طراحی و ساخت کارتریج جمع آوری بلت سیمی به جای رولهای 65 متری در ماشین های استیلاستیک و استفاده در ماشینهای تایرسازی با هدف کاهش آسیب های اسکلتی عضلانی (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
100 طراحی یک مبدل DC-DC تشدیدی با ساختار LLC برای شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
101 علل پیدایش بزهکاری در جوانان و نوجوانان و راه های پیشگیری و مقابله با آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
102 علل پیدایش موضوعات غیر اخلاقی در نظام اطلاع رسانی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات
103 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی عیارحد معادن روباز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
104 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی فرآیند جوشکاری اصطکاکی- اغتشاشی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
105 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عیار عناصر در کانسار چادرملو (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
106 گونه شناسی مساجد تاریخی شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و عمران شهری
107 مدلسازی ریاضی رابطه سرعت چرخش و سرعت پیشروی ابزار در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
108 مدیریت مشارکتی سامان های عرفی مراتع (مطالعه موردی شهرستان بهاباد استان یزد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
109 مدیریت و کلاس داری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
110 مروری بر کارایی سیستم تصفیه وتیور به عنوان فناوری سبز در تصفیه پسابها و بهبودکیفیت آبهای نامتعارف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
111 مروری بر کاربرد روش شستشوی خاک در اصلاح خاک های آلوده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
112 مسیر خلاق گردشگری ادبی شیراز بر اساس اشعار سعدی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
113 مسیر خلاق گردشگری شهری(نمونه موردی: مسیر گردشگری شبانه شیراز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
114 مسیر گردشگری شهری با رویکرد خاندان های حکومتی (نمونه موردی: محله قوام ها در شیراز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
115 مسیر گردشگری شیراز باستان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
116 مسیر گردشگری مذهبی(نمونه موردی: محله درب شاهزاده شیراز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
117 مسیرهای خلاق گردشگری ادبی در شیراز (نمونه موردی: شیراز در زمان حافظ (قرن 8 ه.ق)) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
118 مطالعه لیمونولوژیکی و ساختار جمعیتی بزرگ- بی مهرگان کفری رودخانه سزار (منطقه دورود) به عنوان شاخص زیست- بوم شناسی (توان تولید) و آلودگی آب (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
119 مطالعه ی اثربخشی تمرینات ثبات مرکزی، در درمان دیاستازیس عضله رکتوس آبدمینوس در دور ه ی پس از زایمان(یک مرور سیستماتیک) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
120 معرفی ساختار جمعیت و فراوانی ماکروبنتوزهای رودخانه خبر در فصول مختلف سال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
121 معرفی و مکان یابی سازه های مجموعه زندیه در بافت تاریخی شیراز با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
122 معماری قوام از عصر زند تا قاجار و تاثیر آن در توسعه گردشگری شهری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم
123 مقایسه تاثیرات دو ماده بیهوشی دوفنوکسی اتانول و پودر گل میخک بر مولدین ماهی صبیتی Sparidentex hasta (Valenciennes 1830) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
124 مولفه های زناشویی سلامت جنسی با تاکید بر منابع دینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
125 مولفه های سلامت جنسی در منا بع اسلامی و بررسی روایی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
126 نقش استرس بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شهرکرد از دیدگاه معلمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
127 نقش معنویت در نهاد مقدس خانواده (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم