علی جعفری

 علی جعفری

علی جعفری

Ali Jafari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Adsorption of 4-chlorophenol from aqueous solution using activated carbon synthesized from aloe vera green wastes (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 2
2 Assessment of DMFT and its influencing factors in guidance school students in Piranshahr city, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 1
3 آسیب شناسی تصویرپردازی سینمای ایران از ازدواج؛ با تاکید بر دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 21، شماره: 45
4 آسیب های ناشی از عضویت و فعالیت در شبکه های اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 87
5 آیین های تلویزیونی و بازنمایی حزن مذهبی آسیب شناسی سنت های مناسبتی تلویزیون ایران در محرم (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 26، شماره: 55
6 ارزشگذاری اقتصادی منطقه گردشگری کهمان استان لرستان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط CVM (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 14
7 ارزیابی پارامترهای موثر در جداسازی الیاف ساقه استبرق به روش ماشینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
8 استفاده از روش تحلیل حالات بالقوه شکست و اثرات آن (FMEA) به منظور انجام شخم مطلوب با گاوآهن برگردان دار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
9 اصلاح نظام اداری ایران در عصر قاجار با تاکید بر قانون استخدام کشوری (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 29
10 اعتیاد به شبکه های اجتماعی موبایلی و اثرات فرهنگی و رفتاری ناشی از آن (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دوره متوسطه ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 5، شماره: 19
11 Estimation of gas emission released from a municipal solid waste landfill site through a modeling approach: A case study, Sanandaj, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
12 Estimation of health effects (morbidity and mortality) attributed to PM10 and PM2.5 exposure using an Air Quality model in Bukan city, from 2015-2016 exposure using air quality model (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 3
13 Fabrication of ultrathin graphene oxide-coated membrane with hydrophilic properties for arsenate removal from water (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 3
14 Finite Element Analysis of Small-scale Head of Combine Harvester for Harvesting Fine-Grain Products (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 8، شماره: 4
15 Health impact assessment of exposure to PM10 in Ilam city using Air Q software (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 4
16 Improved removal of Trinitrotoluene (TNT) from contaminated soil by inducing aerobic process: kinetic and chemical byproducts (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 3
17 Introduction and discussion about three types of fine grain products and their harvesters (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 8، شماره: 4
18 New Method of Artificial Neural Networks (ANN) in Modeling Broiler Production Energy Index in Alborz Province (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 5
19 Quantification of health effects related to SO2 and NO2 pollutants using Air quality model (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 1
20 Study of Surplus Biocappacity (SB) and Human Development Index (HDI) Sustainable Development index in the chaharmehal va Bakhtiari Province (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 4
21 Studying the effect of human force efficiency on stock return in firms enlisted in Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری دوره: 3، شماره: 3
22 The study of azo dye removal from liquid medium by modified clay (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 1
23 The three-component reaction of 2-(2-oxopropyl)isoindoline-1,3-dione with alkyl isocyanides and aromatic carboxylic acids under catalyst-free conditions in water (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 4، شماره: 1
24 بازنمایی زندگی طبقه متوسط در سینمای ایران (نشانه شناسی فیلم جدایی نادر از سیمین) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 9، شماره: 21
25 بررسی آسیب های ناشی از ضربه سقوط آزاد در پوسته ساندویچ پانل با روش المان محدود و آزمون نشر آوایی (دریافت مقاله) فناوری آزمونهای غیرمخرب دوره: 2، شماره: 5
26 بررسی انتقادی دگردیسی «حجام چادر» در بازنمایی تلویزیونی :مطالعه معناشناختی دو سریال «آخرین گناه» و «بی صدا فریادکن» (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 17
27 بررسی تاثیر استفاده از پساب شستشوی صافی های تصفیه خانه آب جلالیه تهران در کاهش میزان مواد منعقد کننده (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 9، شماره: 2
28 بررسی شدت و ضعف رفتار توده وار با شیوه جدید مبتنی بر ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 3
29 بررسی میزان دانش خبرنگاران شهر زنجان نسبت به اصول حرفه ای خبرنگاری (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 29، شماره: 4
30 بررسی نقش اینترنت در توسعه سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 21، شماره: 77
31 بررسی و تحلیل ارتعاش در دسته های اره موتوری بدون انجام برش (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
32 پهنه بندی رویشگاه لاله واژگون در حوزه توف سفید استان چهارمحال و بختیاری به منظور گردشگری و حفاظت (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 14
33 تاثیر 10 هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی بیماران مبتلا به سرطان پروستات (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
34 تاثیر امنیت سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر استاندارد سازی سیستم های اطلاعاتی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 2، شماره: 1
35 تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 10
36 تاثیر هوش فرهنگی بر کارآفرینی درادارات دولتی مهاباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 2
37 تحلیل نشانه شناختی هویت دینی در پویانمایی های ایرانی (مطالعه موردی: مجموعه پویانمایی پیامبران ) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 26، شماره: 56
38 توسعه ساز و کار اندازه گیری نیروها و گشتاور بازگرداننده وارد بر چرخ های هادی یک وسیله نقلیه چهارچرخ (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
39 رابطه مصرف رسانه ای با تغییر سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 3، شماره: 9
40 رابطه مهارت های ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان علمی کاربردی استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 7
41 رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با نظم اجتماعی در میان شهروندان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 29، شماره: 1
42 راهکارهای بازار سرمایه برای بیمه حوادث فاجعه آمیز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 17، شماره: 2
43 طراحی و پیاده سازی کنترل پیش بین مبتنی بر مدل خطی گسسته برای کنترل سوخت موتور توربوفن (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 15، شماره: 1
44 عوامل موثر بر استقلال و شایستگی اعضای جامعه ی حسابداری رسمی ایران در ارایه خدمات گواهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 10
45 فرآیند قدرت گیری رضاخان با رویکرد نهادگرایی (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 32
46 قراردادهای بدون عوض در فقه و حقوق اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 2، شماره: 22
47 مدل سازی دینامیکی و تحلیل مکانیزم جدید کنترل خودکار سرعت زاویه ای محورهای دوار (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 26، شماره: 2
48 مسیولیت مدنی نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 5، شماره: 18
49 مقایسه چهار روش مکان یابی در کشاورزی به کمک سامانه موقعیت یاب جهانی و واحد اندازه گیری ماند (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
50 مکان یابی محل دفن پسماندهای روستایی با استفاده از مدل AHP و نرمافزار GIS(مطالعه موردی: شهرستان ماهنشان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 3
51 مکانیابی محل دفن پسماندهای روستایی با استفاده از مدل PHA و نرم افزار GISمطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان ایجرود (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 2
52 نقش بازی های رایانه ای در افت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 12، شماره: 3
53 نقش کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای در ارتقای ابعاد سواد رسانه ای دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 26، شماره: 100
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A comparative study on energy use efficiency of the major oilseed crop productions in Iran (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
2 A Decision Fusion Framework For High-Resolution Remote-Sensing Image Classification (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
3 Automatic license plate recognition for Iranianvehicles (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
4 آثار نوسانات قیمت نفت بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
5 آثار و تاثیر توبه در محدوده مسوولیت کیفری (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند
6 آثار و تاثیر توبه در محدوده مسوولیت کیفری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی حقوق شهروندی
7 آسیب شناسی رسانه های نوین با تاکید بر شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 آشکارسازی مرکزیابی دقیق خورشید در هوای ابری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
9 آنالیز تخلفات جادهای برونشهری و پیش بینی تعداد تخلف با استفاده از مدل رگرسیونی مطالعه موردی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
10 آنتروپومتری در طراحی ماشین های کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
11 ابعاد سرمایه فکری برازش مدل وانگ در شرکتهای تولید کننده سیمان در ایران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری
12 اثر الگوی مصرف بر توان سیستم سرمایش و بررسی معیار محاسبه سریع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
13 اثر بار جانبی ابزار با لبه های مارپیچ در فرآیند فرزکاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
14 اثر بخشی نقا شی درمانی و حرکات موزون گروهی بر بهبود مهارت اجتماعی کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
15 اثر تغییر نسبت تراکم و سوخت بر عملکرد موتورهای اشتعال جرقه ای (دریافت مقاله) دومین همایش موتورهای درونسوز
16 اثر فرآیند یخبندان و ذوب بر تراکم پذیری خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
17 اثر مدیریت های مختلف چرای دام بر میزان رطوبت و نفوذپذیری خاک منطقه سمیرم در استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
18 اثرات برهم کنش بین چرخ وسایل نقلیه و سطح حرکتی در خاک جنگل از دیدگاه دینامیک وسایل نقلیه ای برون جادهای (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
19 ارائه مدل مفهومی برای پایش اکولوژیک در سیمای سرزمین زاگرس مرکزیمطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جنگلی هلن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
20 ارائه مدلی برای تعیین سطح سفارش بهینه در زنجیره تامین خون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
21 ارائه و بررسی معادلات حاکم برمکانیزم ابداعی برای کنترل خودکارسرعت زاویه ای محورهای دوار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
22 ارائه یک مدل جدید زنجیره عرضه حلقه بسته برای مدیریت پالت ها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 ارایه راهکار اجرای آسیب شناسی در پزشکی و دندانپزشکی از راه دور در مناطق عملیاتی نظامی و رخداد حوادث غیرمترقبه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
24 ارایه یک روش جدید انتخاب ویژگی در مسیله تایید هویت نویسنده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
25 ارتباط بین حاکمیت شرکتی با شاخص های ارزیابی عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
26 ارزش ها و درونی سازی آن در دانش آموزان کلاس های چندپایه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
27 ارزیابی آثار زیست محیطی توسعه بر حوزه آبخیز زاینده رود با استفاده از مدل تخریب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
28 ارزیابی اثرات معاینات دوره ای برتوسعه سلامت شغلی پرسنل مطالعه موردی: شرکت صنعت چوب شمال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
29 ارزیابی رابطه ی معیارهای سودآوری با ارزش بازار سهام بر اساس الگوهای جریان نقدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
30 ارزیابی عملکرد درک شده حمل و نقل ریلی در حوزه مسافری ( مورد مطالعه: اداره کل راه آهن منطقه شمال شرق 2 ) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
31 ارزیابی عملکرد سازمانی متاثر از سیاست های مدیریت منابع انسانی در فرهنگ حاکم برسازمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
32 ارزیابی مبانی هستی شناسی ریالیسم انتقادی در تبیین واقعیت بر مبنای ریالیسم صدرایی (دریافت مقاله) همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی
33 ارزیابی و اندازه گیری میزان آلودگی صوتی شهر خرم آباد در سال 86-1385 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
34 استراتژی های توسعه ورزش همگانی در استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
35 استفاده از تکنیک FMEA در کنترل کیفیت مواد غذایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
36 استفاده از فن سنجش از دور در بررسی فضای سبز شهری (مطالعه ی موردی: شهر شهرکرد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست
37 استفاده از نانوذرات فلزی نقره برای پراکنده کردن انتخابی رنگ آبی در نور مریی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
38 استفاده وکاربرد نرم افزار دیزاین اکسپرت در طرح آزمایش عملکرد کششی چرخ محرک با روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
39 افزایش اثربخشی ارزیابی عملکرد درکشده بازار از طریق بکارگیری تکنیک IPAمورد مطالعه: صنعت تولید اوراق فشرده چوبی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
40 انتخاب مناسب ترین سامانه ی برداشت ذرت بذری براساس شیوه های نوین تصمیمگیری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
41 اندازه گیری برخی از خواص فیزیکی خرما (رقم گیوونی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
42 اندازه گیری سختی و مقاومت فیبر تنه درخت خرما نسبت به ضربه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
43 اندازه گیری گردی خرما رقم قصب با استفاده از ماشین بینایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
44 اولویت بندی عوامل تأثیر گذار آمیخته بازاریابی و تصویر بانک بر ارزش ویژه برند در بانک ملت استان مازندران (با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
45 ایجاد سطوح جاذب نور خورشید با ضریب جذب و نشر مناسب جهت استفاده از انرژی خورشیدی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
46 ایجاد سطوح جاذب نور خورشید بروش شیمیایی و الکتروشیمیایی برروی فولاد ضدزنگ (دریافت مقاله) ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
47 ایده ای جدید از یک دروگر با شانه برش انعطاف پذیر برای مزارع جوی و پشته دار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
48 Comparison performance of ruthenium and iron catalysts in ammonia synthesis (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
49 Contract of lease for an indefinite period and its alternatives (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
50 Evaluation of Different Bed Bugs Control Measures in Mazandaran Prisons in 1397 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران
51 Good Governance & The Basic Concepts (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی
52 Interactive effect of grazing and fire on structure and composition of a semi-steppe rangeland in Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
53 Investigating offshore pipeline design via categorizing design stages and considering interaction of obtained hydraulic/material parameters with mechanical parameters (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
54 New Method for Management of Moving Objects Trajectories in Intelligent Transportation Systems (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
55 Proximity rights resulting from simulation (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
56 Study the influence of Spent Filter Backwash Water (SFBW) recycling on coagulants reduction in Theran (Jalalieh) water treatment plant (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
57 THE EFFECTIVENESS OF THE SUBSIDY PROGRAM FOR THE TREATMENT OF ADDICTION IN CHANGING ATTITUDES AND ENCOURAGING PATIENTS TO BE TREATED IN DRUG DEPENDENCE TREATMENT CENTERS (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
58 Utilization of command & control solution in smart iot networks for national monitoring and fire fighting in Iran (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
59 بازنمایی سبک زندگی خانواده ایرانی در سریال های تلویزیونی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
60 بازنمایی سبک زندگی خانواده ایرانی در سریال های تلویزیونی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
61 برآورد جای پای بوم شناختی به عنوان زیر شاخص توسعه پایدار در استان چهارمحال وبختیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
62 برآورد وسعت اراضی تحت تاثیر اکولوژیک شبکه راهها دراستان چهارمحال وبختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
63 بررسی آثار و حالت مجرمان دارای حالت خطرناک از دیدگاه جرم شناسی و قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند
64 بررسی آثار و حالت مجرمان دارای حالت خطرناک از دیدگاه جرم شناسی و قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی حقوق شهروندی
65 بررسی اثر تنش های رطوبتی بر شاخص های فیزیولوژیکی ، روند تغییرات زیست توده کل و سهمنسبی اجزای آن بر تولید سه رقم برنج (کشت مستقیم)با شرایط حد اقل خاکورزی در اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
66 بررسی اثر مدت زمان فرایند پوشش دهی الکترولس بر روی رفتار فازی و خواص ساختاری پوشش مس اعمال شده بر روی سطح پودر تنگستن پیش فعال شده (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
67 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری و اقدامات سازگاری با آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
68 بررسی اثرات زیست محیطی عملیات آبخوانداری و پخش سیلاب در منطقه اهرم استان بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
69 بررسی ارتباط بین دقت پیش بینی سود و حاکمیت شرکتی در مراحل چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
70 بررسی ارتباط مدیریت سود با محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاران نهادی: مطالعه بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
71 بررسی استحکام مکانیکی ساقه و شاسی گاوآهن برگرداندار دو طرفه مستطیلی به روش شبیه سازی اجزاء محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
72 بررسی انواع روش های تصفیه شربت خام استخراج شده از چغندر قند در فرآیند تولید قند و شکر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
73 بررسی انواع روش های صنعتی سازی ساختمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
74 بررسی انواع روش های فیلتراسیون و کاربرد آن ها با استفاده از فناوری های غشایی نوین و پیشرفته در صنایع لبنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
75 بررسی اهداف آشکاروپنهان شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی
76 بررسی برداشت محصولات باغی به دو روش سنتی و مکانیزه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
77 بررسی پتانسیل تولید بیوگاز و الکتریسیته از فضولات مرغداری های شهرستان ایوان؛ استان ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
78 بررسی تاثیر استراتژی های کسب و کار بر بیش ارزشیابی سهام و ریسک سقوط قیمت سهام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
79 بررسی تاثیر اقدامات منابع انسانی بر عملکرد سازمانی: با ارائه کاربرد جدیدی از رویکرد تلفیقی DEA/AHP مورد مطالعه: شعب بانک سینا در استان خراسان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
80 بررسی تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک در ایستگاه آبخوانداری تنگستان در استان بوشهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
81 بررسی تاثیر پخش سیلاب بر روند تغییرات کمی و کیفی آب زیر زمینی منطقه محموداحمدی شهرستانتنگستان، استان بوشهر (دریافت مقاله) سومین همایش آبخوانداری
82 بررسی تاثیر پخش سیلاب بر روند تغییرات نفوذپذیری خاک (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب تنگستان در استان بوشهر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
83 بررسی تاثیر دما و همزن روی شاخص های انرژی تولید بیوگاز از فضولات گاوی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
84 بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
85 بررسی تاثیر نگهداشت وجه نقد و روابط سیاسی شرکت بر کیفیت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
86 بررسی تاثیرشیوه ی تصمیم گیری براساس تفکرارزشی برعملکرد سازمان (باموردکاوی: بانک رفاه کارگران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
87 بررسی تأثیر خوراک ورودی هاضم بی هوازی پلاگ بر میزان تولید بیوگاز (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیو انرژی ایران (بیو ماس و بیو گاز)
88 بررسی تأثیر دمای پوشش دهی آلومینایدی به روش گازی بر مقاومت به خوردگی داغ سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
89 بررسی تأثیر عمق شخم و سرعت پیشروی تراکتور بر ویژگیهای شخم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
90 بررسی تأثیر نرخ بارگذاری و همزن در تولید بیوگاز (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیو انرژی ایران (بیو ماس و بیو گاز)
91 بررسی تأثیرعوامل آمیخته بازاریابی و تصویر بانک بر ارزش ویژه برند در بانک ملت استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
92 بررسی تطبیقی جایگاه و کارکرد روزنامه دیجیتال و سنتی در جامعه امروز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات
93 بررسی تطبیقی سبک زندگی در بین خانواده های استفاده کننده و غیراستفاده کننده از شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
94 بررسی تطبیقی سبک زندگی در بین خانواده های استفاده کننده و غیراستفاده کننده از شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
95 بررسی تغییرات غلظت نیترات آبهای زیرزمینی حاشیه زاینده رود در استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
96 بررسی تغییرات ویسکوزیته بر کیفیت روغن های سرخ کردنی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
97 بررسی تنوع و غنای گونه ای درختی-درختچه ای در سطح منطقه یک شهرداری شهرکرد (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
98 بررسی جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری در توسعه پایدار (نمونه موردی روستای کندوله از توابع استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
99 بررسی جایگاه اماره در اثبات دعاوی حقوقی در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
100 بررسی حریم خصوصی مخاطب رسانه های جمعی و مسیولیت ناشی از نقض آن توسط رسانه ها در پرتو فقه امامیه و نظام حقوق داخلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی
101 بررسی رابط بین اقدامات مىابع انسانی و عملکرد سازمان با توجه به نقش متغیر تعدیل گر فرهنگ سازمانی در سازمان منطقه آزاد کیش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
102 بررسی رابطه بیگانگی سازمان با کیفیت زندگی کاری معلمان مقطع ابتدائی شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
103 بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و مدیریت سود بر مبنای فعالیت واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
104 بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
105 بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
106 بررسی رابطه بین مسیولیت اجتماعی شرکت ها با کاهش ریسک و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
107 بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران ابتدایی بانحوه نگرش معلمان به تغییرسازمانی درشهرسامان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
108 بررسی رابطه میان فرهنگ و امنیت در طراحی کالبدی خانه های سنتی ایرانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
109 بررسی رابطه میزان استفاده از رسانه های نوین (تلگرام) با عملکرد تحصیلی دانش آموزان منطقه نمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
110 بررسی رابطه میزان استفاده از رسانه های نوین (تلگرام) با عوامل جمعیت شناختی)مورد مطالعه: دانش آموزان منطقه نمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
111 بررسی روش های پاکسازی و بهبود بیوگاز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
112 بررسی روند تغییرات ویژگی های فیزیکی خاک در ایستگاه های پخش سیلاب کشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
113 بررسی سرانه ی فضای سبز در سطح منطقه یک شهرداری شهرکرد با استفاده از تصاویر ماهواره ای Quick Bird (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
114 بررسی شاخص های کیفی بهداشت و ایمنی در بیمارستان آموزشی- عمومی طالقانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،1379 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
115 بررسی عددی انتقال حرارت در لوله های مارپیچ (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
116 بررسی عددی انتقال حرارت در لوله های مارپیچ (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
117 بررسی عددی انتقال حرارت در لوله های مارپیچ محتوی نانو سیال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
118 بررسی علل و عوامل بروز سکوت سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
119 بررسی عملکرد برنامه های ورزشی شبکه سبلان در توسعه ورزش های همگانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
120 بررسی عملکرد حمل و نقل ریلی و جاده ای در حوزه جابجایی مسافر مورد مطالعه: اداره کل راه آهن شمال شرق (2) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
121 بررسی عملکرد گاوآهن برگرداندار در سطوح مختلف رطوبت خاک و سرعت پیشروی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
122 بررسی عوامل اقلیمی تاثیر گذار جهت یابی بهینه در اقلیم سرد خشک شهر همدان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
123 بررسی عوامل خطر مرتبط با خودکشی در شهرستان ایوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
124 بررسی عوامل موثر در بروز رفتار شهروندی سازمانی و پیامدهای آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
125 بررسی مؤلفه های مناسب مدل مفهومی پایش اکولوژیکی اثرات ریزگرد در جنگلهای زاگرس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
126 بررسی مدل ارتعاشی شاخه درخت گردو (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
127 بررسی مدیریت زباله های بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1379 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
128 بررسی مشخصات و ویژگی های حقوق کار در حقوق داخلی و مقررات بین المللی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
129 بررسی مفهوم تاب آوری در اکوسیستم های جنگلی و تحلیل تاب آوری جنگل های زاگرس در مقابل تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
130 بررسی مکانیزم آسیب جدایش لایه ای در ساندویچ پانل تحت تاثیر ضربه سرعت پایین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی
131 بررسی مورفولوژیک- فیزیولوژیک بادام و امچک (Amygdalus arabica) در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: رویشگاه کره بس، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
132 بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مردم در ارتباط با مدیریت مواد زائد جامد شهری کرمانشاه، بهار و تابستان 1380 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
133 بررسی میزان کارایی درونی و بیرونی دوره های کارآموزی حسابداری هنرستان های فنی و حرفهای استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
134 بررسی نقش روابط سیاسی شرکت بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
135 بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم
136 بررسی نقش شبکه های اجتماعی در توسعه حقوق شهروندی(مطالعه موردی اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
137 بررسی نقش مبنای حسابداری تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
138 بررسی نیروهای وارد بر چرخ محرک وسایل نقلیه ای برون جادهای در خاک زراعی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
139 بررسی و ارزیابی شاخص عملکرد محیط زیست EPI در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس
140 بررسی و ارزیابی هاضم های مختلف به منظور هضم بی هوازی پسماندهای شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
141 بررسی و اولویت بندی روش های صنعتی سازی ساختمان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره SAW (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
142 بررسی و تحلیل ارتعاش در دسته های اره موتوری بدون انجام برش (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
143 بررسی وجود شواهد بیشتری پیرامون رفتارچسبندگی هزینه های اداری وفروش و هزینه های ساخت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
144 بررسی وضعیت اقدامات منابع انسانی در سازمان منطقه آزاد کیش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
145 بررسی وضعیت سیلخیزی حوضه آبخیز دیزجچای بر اساس ویژگیهای هیدروژئومورفوکلیمایی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
146 بررسی ویژگی های آبکندها در حوزه های آبخیز سمل و گناوه در استان بوشهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
147 بررسی ویژگیهای برشی و خمشی شاخه گل رز و بادام (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
148 برسی تاثیر شاخص های کلیدی مالی برمدیریت سود واقعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
149 برسی نقش واسطه ای سطح سود عملیاتی بر تاثیر شاخص های کلیدی مالی و مدیریت سود واقعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
150 برنامه ملی جنگل؛ اصول، اهداف، مفاهیم و روش ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
151 بهبود آشکارسازی در شبکه های سلولی ناهمگون چند لایه 5G به روش GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
152 بهبود دسته بندی سیگنال های الکتروانسفالوگرافی با استفاده از شبکه های باور عمیق و ماشین بردار پشتیبان جهت تشخیص حملات در بیماران صرعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
153 بهبود عملکرد الگوریتم SLAM مبتنی بر فیلتر کالمن توسعه یافته با استفاده از ANFIS (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
154 بهبود عملکرد روش مدیریت صف SEED با استفاده از مدل فازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
155 بهبود کیفیت سرویس در شبکه های سلولی ناهمگون 5G به روش QPM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
156 بهره گیری از استراتژی مدیریت دانش در تحولات سازمانی IIEC 2017 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
157 بهره گیری از راهکار فرماندهی و کنترل در شبکه های IOT هوشمند به منظور پایش و اطفاء حریق در عرصه های ملی کشور ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
158 بهره گیری ازروش نوین غیرپارامتری شبکه عصبی مصنوعی بمنظور تخمین مدل بهینه تلفات ماشینی دربرداشت ذرت بذری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
159 بهینه سازی برنامه ریزی تخصیص واگنهای باری خالی با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
160 بهینه سازی و شبیه سازی طراحی پروفیل هندسی نازل طول کوتاه با استفاده از تیوری های مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
161 پایش اکولوژیکی بلند مدت جنگلهای زاگرس: طراحی و کارکردها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
162 پایش تغییرات پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده جنگلی هلن با استفاده از تحلیل دو زمانه NDVI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
163 پتانسیل سنجی توان باد در یک دوره یک ساله در دو ایستگاه هواشناسی استان البرز (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
164 پتانسیل سنجی تولید بیوگاز از ضایعات گاو و گوسفند پرواربندی های شهرستان ایوان غرب، استان ایلام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
165 پتانسیل های ارگونومی در طراحی ماشین های کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
166 پول شویی و پیشرفت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
167 پیشنهاد نمایه های برای ارزیابی وضعیت سلامت جنگل های زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
168 تاثیر تعدیلات سنواتی و حسابرس برسیاست مالیاتی شرکتها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
169 تاثیر شبکه های اجتماعی بر توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
170 تاثیر طولانی مدت کشت تناوب گندم- سیبزمینی بر خواص فیزیکی خاکها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
171 تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بهبود عملکرد زنجیره تامین در شرکت گلدیران (دریافت مقاله) سومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری
172 تأثیر مقدار رطوبت، سرعت بارگذاری و نواحی ارتفاعی بر استحکام کششی ساقه یونجه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
173 تبیین رابطه بین محافظه کاری و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
174 تحلیل تنش دسته پیستون موتور تراکتور MF-285 به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
175 تحلیل خستگی در دسته پیستون موتور تراکتور MF-285 به روش اجزا محدود (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
176 تحلیل دینامیکی یک مکانیزم متعادل کننده ی دست به منظور امکان سنجی کاربرد در جراحی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
177 تحلیل سینتکی ، محاسبه توان مصرفی و تعیین ضریب ایمنی ماشین پوست کن پسته نوع دو قفسه ای ساینده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته
178 تحلیل سینماتیکی و سینتیکی مکانیزم لنگ موتور تراکتورMF- 285 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
179 تحلیل و تبیین نقش محیط در ساختار سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
180 تحلیلی بر روان شناسی نظامی در دکترین نظامی نهج البلاغه (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی
181 تخصیص بار آلودگی به روش مجوزهای تخلیه قابل مبادله (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
182 ترکیب نظری ممنتوم حجمی و تحلیل المان پره جهت مدلسازی آئرودینامیک روتورتوربینهای بادی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
183 تشخیص بد شکلی هندوانه با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
184 تعیین اثر تغییر عمق گاوآهن برگردان دار در میانگین مصرف و مصرف لحظهای سوخت تراکتور (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
185 تعیین برخی مشخصه های فیزیکی و مکانیکی ساقه استبرق به منظور طراحی ماشین استحصال الیاف آن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
186 تعیین ظرفیت برد گردشگری لاله واژگون در حوزه توف سفید استان چهارمحال وبختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
187 تعیین معادله پیش بینی کشش در لاستیک آج بلند چرخ محرک وسایل نقلیه برون جاده ای توسط آزمون های مزرعه ای (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
188 تعیین مقاومت فشاری موازی و عمود برالیاف فیبر تنه درخت خرما (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
189 تغییرات شکل منحنی بازتاب طیفی گونه درختی زبان گنجشک در برخورد با آلودگی ناشی از تردد وسایل نقلیه (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
190 توسعه پایدار شهری و عوامل موثر بر مراجعه شهروندان به فضاهای سبز مطالعه موردی شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
191 تهیه مدل مفهومی چینه ای نهشته های کواترنر و سنگ کف آبخوان جم استان بوشهر با استفاده از مدل GMS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
192 تهیه نقشه های ضرایب هیدرودینامیکی و مدل مفهومی- چینه ای نهشته های کواترنر با استفاده از روش های نوین(مطالعه موردی: آبخوان دشت جم) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
193 جایگاه تکنیک QFD در تولید ماشین های کشاورزی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
194 جایگاه خاک ورزی حفاظتی در کشاورزی نوین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
195 جایگاه قانونی حقوق مالکیت و ارتفاق در مدیریت منابع جنگلی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
196 حریم خصوصی اطلاعات و سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دولت همراه
197 حفاظت در برابر حالت جزیره ای ریزشبکه ی جزیره ی هرمز با استفاده از یک روش تشخیص فعال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES ۲۰۱۸)
198 دانشگاه کارآفرین و ارتباط سه گانه دولت ،صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران
199 دستگاه پشت تراکتوری رفتگر و تولید زغال زیستی فشرده از بقایای گیاهی و دامی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
200 رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با احساس اعتماد متقابل زوجین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
201 راهکاری جدید برای شاخص گذاری داده های خط سیر اشیاء متحرک، برای پاسخگویی به پرس وجوها در سیستم های هدایت و ناوبری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران
202 روش حداقل مربعات خطای وزن دار برای بهبود تخمین درصد فراوانی موادپایه در تصاویر ابرطیفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
203 روش های پاستوریزاسیون شیر و عوامل موثر در آن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
204 روش های نوین استخراج اسانسهای گیاهی به کمک مایکروویو (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
205 زون بندی رویشگاه لاله واژگون برای گردشگری، حوزه توف سفید استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
206 سازه ها راباتوجه به اثرات زیست محیطی چگونه و باچه مصالحی بسازیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
207 سامانة سنجش لحظ های سوخت مصرفی خودرو جهت عیب یابی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
208 سنتز پژوهی نقش آموزش در توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم
209 سنتزپژوهی نقش توسعه در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
210 سنتزپژوهی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات
211 سنجش کارایی شرکت های سرمایه گذاری (مشاوره سرمایه گذاری) در بورس اوراق بهادار تهران با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) دو مرحله ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
212 شبیه سازی پرش هیدرولیکی بر روی پوشش های گیاهی انبوه در سواحل با Flow3D (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
213 شبیه سازی پرش هیدرولیکی و ائتلاف انرژی بر روی پوشش های گیاهی انبوه در سواحل با Flow3D (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
214 شبیه سازی رفتار تنش-نشست خاک تحت آزمون نشست صفحه ای با استفاده از مدل دوبعدی متقارن اجزاء محدود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
215 شبیه سازی عددی پسروی گرین های سه بعدی موتور راکت پیشرانه جامد با الگوریتم شبه سه بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
216 شش سیگما، گزینه ای نوین برای مکانیزاسیون کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
217 شناخت وبررسی هندسه فراکتال در بافت و معماری روستایی نمونه موردی روستای هجیج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
218 طراحی دستگاه بیوچار جهت بهینه سازی پسماندهای باغی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
219 طراحی دستگاه کمباین پشت تراکتوری برداشت و تولید سوخت فشرده زیستی از پسماندهای کشاورزی و دامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
220 طراحی فیلتر ذرهای برای ردیابی اهداف زیر پیکسلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند
221 طراحی مفهوم مکانیزم تعلیق وزن بیمار بر روی تردمیل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
222 طراحی میان افزار واسط رادیوئی سامانه آگاهی از وضعیت صحنه نبرد رزم زمینی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I)
223 طراحی میان افزار واسط رادیویی سامانه آگاهی از وضعیت صحنه نبرد رزم دریایی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
224 طراحی و بهینه سازی بدنه خودروی الکتریکی سه چرخ تک نفره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
225 طراحی و تحلیل کمبینات چیزل زیرشکن مجهزبه غلتک خاکنشان به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
226 طراحی و تحلیل هرس مارپیچی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
227 طراحی و توسعه ماشین چند منظوره جهت انجام فرآوری پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته
228 طراحی و ساخت دستگاه ویسکومتر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
229 طراحی و ساخت روبات چهارچرخ به منظور تعیین رابطه بهینه بین زاویه چرخ ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
230 طراحی هندسی پروفیل واگرا نازل و شبیه سازی عددی جریان داخلی 2 بعدی (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر
231 طراحی، ساخت و ارزیابی مکانیزمی برای ماشین استحصال الیاف تار بلند استبرق (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
232 عکس العمل رفتار طیفی درخت زبان گنجشک در محدوده ترافیکی بزرگراه امام خمینی اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
233 عوامل موثر بر ریسک سیستماتیک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
234 فازهای فرماندهی و کنترل ارتباطات در شرایط بحران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
235 فضای مجازی و نقش آن در کنشهای فرهنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
236 فناوری و عوامل موثر بر تولید بیوگاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
237 قراردادهای بدون عوض در فقه و حقوق اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
238 قراردادهای بدون عوض در فقه و حقوق اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
239 قوانین و مقررات ناظر بر تخلفات مامورین مالیاتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
240 کارآفرینی اجتماعی در اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران
241 کاربرد سامانه ابداعی تولید انرژی زیستی بومی درپدافند غیرعامل و مدیریت بحران در حوزه انرژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
242 کاهش ریسک در طراحی ماشینهای کشاورزی با تکنیک FMEA (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
243 گزیده ای از عوامل موثر بر ریسک غیر سیستماتیک نقدینگی در بانک های خصوصی و دولتی منتخب پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
244 ماهیت بیعت در نظم نوین حقوق اسلام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی
245 مبانی تفکر خلاق، زمینه کار آفرینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی پایدار
246 مدلسازی ارتعاشی کاربر اره موتوری جهت بررسی استانه خستگی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
247 مدلسازی و تحلیل نیروهای وارده بر کولتیواتور مزرعه (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
248 مدلسازی و محاسبه تغییرات تغذیه مصنوعی آبخوان اهرم تحت تاثیر عملکرد عرصه پخش سیلاب با استفاده از مدل سه بعدیMODFLOW (مطالعه موردی: آبخوان اهرم در استان بوشهر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
249 مدلها و روشهای سنجش و ارزش گذاری سرمایه های فکری واحدهای تجاری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری
250 مدلهای مفهومی فرماندهی و کنترل ازعملیات مراقبت تا درگیری پدافند هوائی با بهره گیری از ساختارمعماری DODAF (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
251 مدیریت رواناب های شهری به منظور استفاده در آبیاری فضای سبز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
252 مدیریت رویداد و رضایتمندی هواداران کشتی با چوخه در خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
253 مدیریت مکانی مشترکین و در آمد زایی به کمک اتصال آنلاین نرم افزار مشترکین و وب GIS با هسته بومی در آبفای استان یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق
254 مدیریت منابع جنگلی؛ مروری بر روند تحولات و رویکردها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
255 مروری بر تاریخچه و مفهوم ظرفیت برد به عنوان ابزار توسعه پایدارو کاربرد آن در گردشگری طبیعی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
256 مروری بر حاشیه نشینی و مشکلات حاصل از آن در شهر تبریز (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
257 مروری بر خصوصیات گیاه شناسی گیاه زالزالک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
258 مروری بر رویکردهای نوین مدیریت نیروی انسانی، به منظور افزایش بهره وری سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع
259 مروری بر مدیریت زنجیره تامین خون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
260 مسایل شهری و روستایی،آثار سوء(زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی) خشک شدن دریاچه ارومیه بر شهرها و محیط پیرامون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
261 مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت هاوهزینه ی حقوق صاحبان سهام (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
262 مشخصه های خمشی و برشی ساقه یونجه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
263 مطالعه ارتباط ویژگی های رویشی کنار با خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک (مطالعه موردی پخش سیلاب اهرم، استان بوشهر) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
264 مطالعه استفاده از پسماندهای زراعی در صنعت کاغذسازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
265 مطالعه انتقال نیوماتیکی عدس جهت استفاده در کمباین (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
266 مطالعه برهم کنش و درگیری نامناسب چرخ تراکتور و خاک درافزایش مصرف سوخت در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
267 مطالعه تئوریکی– تجربی بررسی ارتباط مالکیت نهادی با مؤلفههای کیفیت سود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
268 مطالعه تطبیقی طرحواره های ناکارآمد و عزت نفس در بین والدین کودک آزار و عادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
269 معرفی مدل Maxnt در مدلسازی پراکنش گونه ها و قابلیت ها و محدودیت های آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
270 معرفی و بررسی مشکلات محیط زیستی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
271 مقایسه برخی شاخص های رشد رویشی دانهالکنار در بسترهای بدون خاک (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
272 مقایسه برخی شاخص های رشد رویشی دانهالکنار در بسترهای بدون خاک (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
273 مقایسه تاثیرپخش سیلاب و تیمار قرق بر تغییرات پوشش گیاهی ایستگاه پخش سیلاب تنگستان، استان بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
274 مقایسه تطبیقی برنامه های مذهبی شبکه استانی سبلان با شبکه ماهواره ای اهل بیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی
275 مقایسه تغییرات سیاست های بازنمایی سریال های تلویزیونی دربارهسبک زندگی خانوادگی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
276 مقایسه تغییرات سیاست های بازنمایی سریال های تلویزیونی دربارهسبک زندگی خانوادگی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
277 مقایسه فنولوژی برخی گونه های درخت شهری اصفهان و شهرکرد با استفاده از رنگیزه های برگی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
278 مقایسه کنترل عواطف و ارزیابی تصویر تن در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
279 مقایسه مطلوبیت پارکهای ملت و تهلیجان شهرکرد از نظر موقعیت، امکانات و مدیریت از دید بازدیدکنندگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
280 مقایسة ویژگی های فیزیکی هسته و مغز زردآلوی دو رقم تبرزه و سنتی سلماس (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
281 مقدمه ای بر مفاهیم، رویکردها و جالش های احیای اکولوژیک در مقیاس سیمای سرزمین به عنوان ضرورت توسعه پایدار زاگرس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
282 ملاحظات ایمنی در سیستم تخلیه بازوهای بارگیری بر روی اسکلههای صادرات فراوردههای نفتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
283 مناطق حفاظت شده بدون مرز، ضرورت حفظ تنوع زیستی زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
284 نظام مدیریت شهری در استرالیا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
285 نفوذ ردیاب اکسیژن و انرژی میانگین اتمهای اکسیژن ابررسانای گرم YBa2CU3O6+x در مدل توسعه یافته ASYNNNI با شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
286 نقش آموزش های تخصصی IT در پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران
287 نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار باغستان سنتی قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
288 نقش اینستاگرام و تلگرام بر رفتار خرید و تعاملات برند (مطالعه موردی: شهروندان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
289 نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
290 نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت برجریان وجوه نقد آزاد و مدیریت (دریافت مقاله) همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی
291 نقش تعدیلکنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
292 نقش تعدیلکنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
293 نقش داوری تجاری بین المللی در مبارزه با رشوه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
294 نقش رسانه در جذب تماشاگران مورد مطالعه: تیمهای فوتبال استان خراسان رضوی حاضر در لیگ آزادگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
295 نقش سامانه پخش سیلاب در کاهش اثرات خشکسالی و سیل در استان بوشهر (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
296 نقش سواد رسانه ای در توسعه آموزش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات
297 نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر گرایش شهروندان تهرانی به سبک زندگی غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران
298 نقش فرهنگ صادراتی، آموزش و توسعه مالی کشورها در اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر رشد صادرات (دریافت مقاله) همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی
299 نور طبیعی به عنوان عاملی تعیین کننده در هویت فضای معماری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴