شهرام روستایی

 شهرام روستایی استاد تمام دانشگاه تبریز

شهرام روستایی

Shahram Rostaei

استاد تمام دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی درجه حرارت سطح زمین و ارتباط آن با کلاس های پوشش کاربری زمین شهری با استفاده از داده های سنجنده لندست 8 (مطالعه موردی : شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 29
2 بررسی نقش فرایندهای ژئومورفولوژیک در ایجاد ژئومورفوسایت های منطقه حفاظت شده مانشت، بانکول و قلارنگ با روش پریرا (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 54
3 تحلیل نوزمین ساخت در حوضه های شمال غرب دامنه سهند (آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهری و رشد شهر زنجان با استفاده از GIS و RS (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
2 آشکارسازی سطح پوشش برف حوضه آبریز تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ایNOAA-AVHRR (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
3 ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان کلیبر به منظور توسعه توریسم با استفاده از GIS (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
4 ارزیابی توانمندی ژئوتوریمی ژئومورفوسایت آبشار گنجنامه استان همدان با استفاده از روش ارزش علمی و ارزش افزوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
5 ارزیابی دقت روشهای رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی MLP) در پهنه بندی خطر ناپایداریهای دامنهای در جادههای کوهستانی مطالعه موردی: تنگه دره دیز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
6 ارزیابی روشهای طبقه بندی نظارت شده تصاویرماهواره ای جهت استخراج کاربری اراضی مطالعه موردی: حوضه آبریز نهندچای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
7 ارزیابی کیفی آب های زیر زمینی دشت شیرامین از نظر مصارف کشاورزی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
8 ارزیابی میزان فرسایش پذیری در حوضه آبخیز دربند با رویکرد تکنیک منطق فازی و مدل پسیاک اصلاح شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
9 ارزیاتی روش رگرسیون لجستیک در بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش درمحدوده محور و مخزن سد، مطالعه موردی: سد قلعه چای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
10 اشکار سازی سطح پوشش برف حوضه آبریز تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای NOAA-AVHRR (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
11 اولویت بندی قوت هاضعفها فرصت ها و تهدیدهای گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی با استفاده ازتکنیک ahp (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
12 بحران آب و خاک وچالشهای فراروی کشورهای خاورمیانه درقرن بیست و یکم مورد ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
13 بررسی پتانسیلهای ژئوتوریستی اشکال کارست در منطقه نهاوند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
14 بررسی حساسیت سازندهای زمین شناسی در برابر فرسایش (مطالعه موردی: حوضه کلیجانرستاق) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
15 بررسی وضعیت کمی و کیفی آب کشاورزی در دشت جهرم از گذشته تا کنون و پیش بینی وضعیت آینده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
16 پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش هم پوشانی شاخص وزنی مطالعه موردی شهرستان چاراویماق (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
17 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حوضه سد قشلاق (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 پهنه بندی خطرزلزله درشهرتبریز بااستفاده ازروش میانگین وزنی مرتب شده OWA درمحیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
19 پیش بینی نوسانات سالانه کیفیت آب های زیرزمینی دشت شیرامین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
20 تجزیه و تحلیل ژئوموفولوژی کرانه های جنوبی اهرچای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان آذریایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
21 تخمین دمای سطح زمین با استفاده از روش سبال در محیط GIS و RS (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
22 تعیین موقعیت بهینه ی کلانترهای پلیس با رویکرد MCDM-GIS (مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
23 رویکردهای آشکارسازی زمین لغزش و راهکارهای پایدارسازی دامنه ها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
24 شبیه سازی تاثیر وقوع زمین لغزش ها بر افزایش بار رسوبی حوزه با استفاده از مدل WEPP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
25 شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه دلیچای با سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل هیدرولیکی HEC-RAS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
26 شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه زیاران با سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل هیدرولیکی HEC-RAS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
27 کاربرد پردازش تصویر شیءگرا در سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
28 مخاطرات ناشی از شهر نشینی و فعالیت های مهندسی در مجاری رودخانه های شهری و مدیریت آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
29 مکان یابی دفن زباله های شهری با استفاده از تکنیک های اطلاعات مکانی و تحلیل سلسله مراتبی: مطالعهی موردی شهرستان هریس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
30 نقش ژئومورفولوژی کاربردی در شناخت الگوی ناپایداری شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی