خدیجه سفیری

 خدیجه سفیری استاد دانشگاه الزهرا

خدیجه سفیری

Khadijeh Safiri

استاد دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر ویژگی های فردی و اجتماعی زنان کارآفرین بر موفقیت در کارآفرینی (دریافت مقاله) فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 46
2 بررسی رابطه استفاده از رسانه‎های ارتباطی با احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در زنان (مورد مطالعه: زنان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 29، شماره: 4
3 بررسی رابطه تفکر انتقادی و میزان و زمینه تبعیت از گروه های مرجع دینی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 8، شماره: 31
4 بررسی رابطه گرایش به مدرنیته با سبک زندگی زنان جوان؛مورد مطالعه: زنان جوان 15 تا 29 ساله شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 6، شماره: 24
5 بررسی رابطه نابرابری، تفاوت و ستمگری با مطالبات اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 16، شماره: 2
6 بررسی هم کناری تفکر انتقادی و ابعاد دین داری در میان دانشجویان کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 11، شماره: 23
7 بررسی هویت دینی و ملی جوانان شهر تهران با تأکید بر تأثیر خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه دوره: 2، شماره: 2
8 برساخت اجتماعی محصولات تراریخته در ایران: پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 4
9 برساخت اجتماعی و فرهنگی مساله اجرای مهریه در ایران: مطالعه کیفی انگیزه های زنان شیرازی از به اجرا گذاردن مهریه هایی خود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 16، شماره: 44
10 تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر تعارض هویتی زنان شهر نقده (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 6، شماره: 2
11 تحلیل تماتیک جوکهای مبادله شده دربرنامه اتاق جوک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 17، شماره: 35
12 تناقض های هویتی جوانان درکنش و واکنش با خانواده و جامعه با رویکرد زمینه محور (دریافت مقاله) مسائل اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 1
13 جهانی شدن و هویت دینی با تاکید بر تفاوت های جنسیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 3
14 حمایت شبکه های اجتماعی غیررسمی و رضایت از اوقات فراغتزنان متاهل شاغل در شهر اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 2
15 کلیشه های جنسیتی و سلامت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 13، شماره: 2
16 مدل دستیابی زنان کرد به جایگاه های رهبری در اقلیم کردستان عراق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 17، شماره: 2
17 مطالعه انسجام های معاشرتی، اظهاری، ساختاری و رابطه آنها با یکدیگر در خانواده های تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ادراک زنان از فضاهای شهری به عنوان فضاهای عمومی (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
2 بررسی رابطه ی سرمایه اجتماعی خانواده با سلامت اجتماعی جوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
3 بررسی نقش روابط خویشاوندی در تبیین سلامت خانواده مطالعه تطبیقی: شهرهای یزد و تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
4 بررسی نقش مشارکت زنان در حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
5 چالش های اشتغال زنان مهاجر عشایر در محیط های خانواده و اجتماعات شهری (مطالعه موردی زنان مهاجر قشقایی ساکن در شهرک های اقماری شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
6 چالش های روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر متولد دهه 70 با تاکید بر عوامل فرهنگی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
7 چالشهای هویتی زندگی روزمره جوانان در بستر تفاوت و تضادهای نسلی مطالعه کیفی جوانان 20-30سال شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
8 مطالعه امید به آینده کودکان کار خیابانی (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی