منصور زراء نژاد

 منصور زراء نژاد استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

منصور زراء نژاد

Mansour Zara Nehjad

استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد تابع مصرف بخش خصوصی با رویکرد اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 16، شماره: 32
2 برآورد قاچاق در بخش حمل و نقل دریایی ایران بر اساس روش MIMIC (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی اثر تشکیل اتحادیه پولی بر تجارت بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با استفاده از تیوری منطقه پولی بهینه (OCA) و مدل جاذبه تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 36
5 تخمین تابع بهره وری نیروی کار در بخش صنایع استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 24
6 تخمین تابع مصرف کالاهای مصرفی برای دو گروه خانوارهای شهری و روستایی ایران در دوره 1353-1377 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 5، شماره: 16
7 تخمین و تحلیل تابع تقاضا برای نیروی کار در صنایع استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ICT بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
2 ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و عملکرد محی زیست: شواهدی از کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
3 ارزیابی بهره وری کل عوامل تولید در سیستم بانکی ایران با استفاده از شاخص بهره وری مالم کو ئیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
4 ارزیابی عملکرد شعب بانک ملی شهر اهواز بر اساس جلب رضایت مشتریان با استفاده از تکنیک ویکور فازی (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
5 ارزیابی عملکرد هوش تجاری در شرکت بهسامان تدبیر استان خوزستان مجری طرح هوشمندسازی مراکز آموزشی بر پایه ( ANP ) و ( FANP ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر
6 ارزیابی کارایی فنی سیستم بانکداری ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
7 ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و شبکه عصبی فازی برای پیش بینی روزانه قیمت طلا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
8 اقتصاد سایه و اثر آزادی اقتصادی بر اقتصاد سایه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
9 برآورد حجم قاچاق کالا در ایران: رویکرد فازی و معادلات ساختاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
10 برآورد روند دی اکسید کربن در ایران: رویکرد فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
11 بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد: رویکرد همجمعی با داده های پانل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
12 بررسی اثر سیاست پولی بر نرخ ارز در کشورهای منتخب عضو اوپک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
13 بررسی اثر نرخ ارز بر تقاضای توریسم در کشورهای منتخب در حال توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
14 بررسی اثرات سرکوب مالی وتورم بر بازده مالی بانک های تجاری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
15 بررسی اثرات سیاست مالی بر رشد اقتصادی: مدل سنت لوییس اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
16 بررسی اثرتوانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل اثر گذار بر بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی : بانک های ملی حوزه شهرستان شوشتر) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
17 بررسی تاثیر بازاریابی سیاسی بر کمپین های انتخاباتی مطالعه موردی: انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
18 بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده نقدی سهام بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
19 بررسی حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار از طریق تبیین رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
20 بررسی رابطه علی بین بهره وری و تجارت (شواهدی از منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
21 بررسی علیت بین رشد اقتصادی و سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
22 بررسی عوامل موثر بر تقاضای توریسم در کشورهای درحال توسعه: رویکرد پانل ایستا و پویا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
23 بررسی نقش عناصر بازاری بر عملکرد بخش صنعت در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
24 بکارگیری سیستم استنتاج فازی و شبکه هی عصبی مصنوعی در پیش بینی بازده سهام (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
25 بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
26 تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد اقتصادی - مالی سازمان: با نقش واسطه ای یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
27 تأثیر نوسانات شدید قیمت های جهانی نفت و طلا بر بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد وابستگی دمی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
28 تحلیل کارایی و مصرف بهینه منابع در ادارات آموزش شرکت های تابعه ی وزارت نفت بر اساس رویکرد کمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
29 توسعه اسلامی با رویکرد نیروی انسانی: مفهوم و روش (دریافت مقاله) همایش اقتصاد اسلامی و توسعه
30 رتبه بندی شرکت های واسطه گری مالی در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
31 شناسایی و الویت بندی ریسک های موجود در صنایع تولیدی با رویکرد تاپسیس فازی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
32 کاربرد تابع مفصل در مدیریت ریسک بازار سهام: بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
33 کاربرد تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت ارزیابی عملکرد هوش تجاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
34 کاربرد داده های ترکیبی در بررسی رابطه بین ساختار سرمایه وساختار مالکیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
35 محاسبه سرمایه و استراتژی های افزایش بهرهورینیروی کار بخش صنعت (مطالعه موردی: استان بوشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
36 مطالعه فنی اقتصادی توجیه ضرورت بهینه سازی نیروگاه اول شهید عباسپور 4) واحد 250مگاواتی ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
37 واکاوی تاثیر فرهنگ بر نوآوری سازمانی:نقش میانجی فرایند تبدیل دانش (SECI) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری