شایان شریف

 شایان شریف استاد، دانشکده دامپزشکی انتاریو، دانشگاه گوئلف، انتاریو، کانادا

شایان شریف

Shayan Sharif

استاد، دانشکده دامپزشکی انتاریو، دانشگاه گوئلف، انتاریو، کانادا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.