فرخ اسدی

 فرخ اسدی استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا

فرخ اسدی

Farrokh Asadi

استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.