احمد اف. زباح

 احمد اف. زباح دانشکده الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه برونل انگستان

احمد اف. زباح

Ahmed F. Zobaa

دانشکده الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه برونل انگستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.