دکتر عباس پور هاشمی

دکتر عباس پور هاشمی رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا  Canadian Institute for International Law Expertise  CIFILE

دکتر عباس پور هاشمی

Dr. Abbas Poorhashemi

رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا Canadian Institute for International Law Expertise CIFILE

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی وضعیت حقوقی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در حقوق ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس
2 تعامل ژئوپلیتیک و حقوق بین الملل انرژی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
3 جایگاه اصل حاکمیت در حقوق بین الملل محیط زیست ابزاری جهت حفاظت از منابع طبیعی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس
4 دیرینه شناسی حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار