رحیم بردی آنامرادنژاد

 رحیم بردی آنامرادنژاد دانشیار، دانشگاه مازندران

رحیم بردی آنامرادنژاد

Rahim Morad Nejad

دانشیار، دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
2 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
3 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
4 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
6 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
7 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
8 (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
9 (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
10 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
11 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
12 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
13 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
14 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
15 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
16 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
17 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
18 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
19 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران