حسین قمری

 حسین قمری دانشگاه محقق اردبیلی

حسین قمری

Hosein Ghamari

دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر تنظیم شناختی هیجان زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
2 اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر حس انسجام زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
3 اثربخشی درمان رایانهای در کاهش علائم افراد مبتلا به وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
4 اثربخشی درمان مواجههای در کاهش علائم افراد مبتلا به وسواسفکری و عملی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 اثربخشی زوج درمانی ایماگوتراپی بر تعهد زناشویی زوجین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
6 اثربخشی زوج درمانی ایماگوتراپی بر کیفیت زناشویی زوجین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
7 اکوتوریسم و جایگاه خانه های اکولوژیک بیابانی درتوسعه پایدار کشور ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
8 بررسی رابطه بین خودشفقتی و دلزدگی زناشویی با تحمل پریشانی در مادران دارای فرزندان معلول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
9 بررسی نقش ذهن آگاهی در پیش بینی رضایت زناشویی معلمان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
10 بررسی و ارزیابی نگرش آینده پژوهی در برنامه ریزی توسعه شهری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
11 تاثیر پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گلرنگ تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
12 توریسم شهری در ایران و ارائه راهکارهایی در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
13 جایگاه صنعت گردشگری درتوسعه پایدارروستایی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
14 مقایسه انعطاف پذیری شناختی و خودکارآمدی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
15 نقش گردشگری فرهنگی در توسعه پایدار کشور ایران (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
16 نقش مدیریت دانش و جنس بر رفتار شهروندی سازمانی در مدارس متوسطه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی