خسرو رستمی

 خسرو رستمی دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران

خسرو رستمی

Khosro Rostami

دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
2 (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
3 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
4 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
5 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
6 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
7 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
8 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
9 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
11 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
12 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
13 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
14 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
15 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی