مهدی حسینی

 مهدی حسینی استاد دانشگاه هنر

مهدی حسینی

Mehdi Hosseini

استاد دانشگاه هنر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه دوره: 4، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 3
4 (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 4، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه دوره: 7، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 26
7 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
8 (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 27
9 (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 11، شماره: 2
10 (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 20
11 (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 17، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 23
14 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 3
15 (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 21
16 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه دوره: 6، شماره: 2
17 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
18 (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 2
19 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 29
20 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
21 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 3
22 (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 21
23 (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 25
24 (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 24
25 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 5، شماره: 1
26 (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
4 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
6 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
7 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
8 (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
10 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
11 (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
12 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
13 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
14 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان
15 (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
16 (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
17 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
19 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
20 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
22 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
23 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
26 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
27 (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
29 (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
30 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
31 (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
32 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
33 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
34 (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
35 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی
36 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
37 (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
38 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
39 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
40 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
41 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
43 (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
44 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
45 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
46 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
47 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
48 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
49 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
50 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های جدید در مهندسی مکانیک و مواد
51 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
52 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
53 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
54 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
55 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
56 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
57 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
58 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
59 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
60 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
61 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
62 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
63 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
64 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
65 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
66 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
67 (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه
68 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
69 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
70 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
71 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
72 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
73 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
74 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
75 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
76 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
77 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
78 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
79 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
80 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
81 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
82 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
83 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
84 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
85 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
86 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
87 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
88 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
89 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
90 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
91 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
92 (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
93 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
94 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
95 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
96 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
97 (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
98 (دریافت مقاله)
99 (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
100 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
101 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
102 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
103 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
104 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
105 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
106 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
107 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
108 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
109 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
110 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
111 (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1389
112 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
113 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
114 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
115 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
116 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
117 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
118 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
119 (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
120 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
121 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
122 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
123 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
124 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
125 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
126 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
127 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
128 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
129 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
130 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
131 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه فردا
132 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
133 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
134 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
135 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
136 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
137 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
138 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
139 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی مواد
140 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
141 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی مواد
142 (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
143 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
144 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
145 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار 
146 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
147 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
148 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
149 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
150 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
151 (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
152 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی مواد
153 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
154 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
155 (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
156 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
157 (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
158 (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
159 (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
160 (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
161 (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
162 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
163 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
164 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
165 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
166 (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
167 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
168 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
169 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
170 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
171 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
172 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
173 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
174 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
175 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
176 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
177 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
178 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت،مناسبات دین و روانشناسی
179 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
180 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
181 (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
182 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
183 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
184 (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
185 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
186 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
187 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
188 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
189 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
190 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
191 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
192 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
193 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی های نوین در مهندسی برق، مخابرات و مکاترونیک
194 (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
195 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
196 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
197 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
198 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
199 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
200 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
201 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
202 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
203 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
204 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
205 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند
206 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
207 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
208 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
209 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
210 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
211 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
212 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
213 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
214 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
215 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
216 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
217 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
218 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
219 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
220 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
221 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
222 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
223 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
224 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
225 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
226 (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
227 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
228 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
229 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
230 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
231 (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
232 (دریافت مقاله) سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری
233 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
234 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
235 (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
236 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
237 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران
238 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری (ICMEAB 2019)