هادی روحانی

 هادی روحانی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

هادی روحانی

Hadi Rouhani

استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 31
2 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 35
3 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 27
4 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 28
5 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 39
مقالات کنفرانسی