رحیم رمضانی نژاد

 رحیم رمضانی نژاد استاد دانشگاه گیلان

رحیم رمضانی نژاد

Rahim Ramezani nezhad

استاد دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 7، شماره: 16
2 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
3 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 3، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
5 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 32
6 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 16
7 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 4، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 55
9 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 4، شماره: 2
10 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 4، شماره: 9
11 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 5، شماره: 13
12 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 6، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
14 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 1
15 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 11
16 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 6
17 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 33
18 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 40
19 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 3، شماره: 2
20 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 14
21 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 8، شماره: 18
22 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 44
23 (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 5، شماره: 18
24 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 22
25 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 21
26 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
4 (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
6 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
7 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
8 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
9 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
10 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
11 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
12 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
13 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
14 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
15 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
16 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
17 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
18 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
19 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
20 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
21 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
22 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
23 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
24 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
25 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
26 (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
27 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
28 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
29 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
30 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
31 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
32 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی