زهرا احمدی

 زهرا احمدی کارشناس پژوهش و آموزش دانشکده گفتمان

زهرا احمدی

Zahra Ahmadi

کارشناس پژوهش و آموزش دانشکده گفتمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 7، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی دوره: 6، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی دوره: 6، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی دوره: 6، شماره: 2
5 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
6 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 15، شماره: 3
7 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 4، شماره: 4
8 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 10
9 (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 1، شماره: 8
10 (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 11، شماره: 39
11 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 2، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز امین دوره: 7، شماره: 1
14 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه دوره: 3، شماره: 3
15 (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 16، شماره: 32
16 (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 46، شماره: 2
17 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 3
18 (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 10، شماره: 26
19 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 1
20 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 21، شماره: 5
21 (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 1، شماره: 5
22 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 9، شماره: 1
23 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 26، شماره: 3
24 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 6
25 (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 14، شماره: 27
26 (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 9، شماره: 21
27 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 6
28 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 3
29 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 26
30 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 1
31 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن
2 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
4 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
5 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامائی، زنان و نازائی
6 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
7 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
8 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
9 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
10 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران
11 (دریافت مقاله) اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی (بارویکرد توسعه پایدار)
12 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
13 (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
14 (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
15 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
16 (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
17 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
18 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
19 (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
20 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
21 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
23 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
24 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
25 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
26 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
27 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
28 (دریافت مقاله) کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
29 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
30 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
31 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
32 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
33 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
34 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
35 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
36 (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
37 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
38 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
39 (دریافت مقاله) دومین همایش معماری پایدار
40 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
41 (دریافت مقاله) همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار
42 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
43 (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
44 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
45 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
46 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
47 (دریافت مقاله)
48 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
49 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
50 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
51 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
52 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار
53 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
54 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
55 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
56 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
57 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
58 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
59 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
60 (دریافت مقاله)
61 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
62 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
63 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
64 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
65 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
66 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
67 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
68 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
69 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
70 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
71 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
72 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
73 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
74 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
75 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
76 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
77 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
78 (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
79 (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
80 (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
81 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
82 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
83 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
84 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
85 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
86 (دریافت مقاله) همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری
87 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
88 (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
89 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
90 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
91 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
92 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
93 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
94 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
95 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
96 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
97 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
98 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مراقبت و درمان
99 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
100 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
101 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
102 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
103 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
104 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
105 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
106 (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
107 (دریافت مقاله) کنگره ملی صنایع آهن و فولاد
108 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
109 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
110 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
111 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
112 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
113 (دریافت مقاله) همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی
114 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
115 (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
116 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
117 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
118 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
119 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
120 (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
121 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک، مهندسی برق و کامپیوتر
122 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران
123 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی وروانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
124 (دریافت مقاله) اولین همایش معماری پایدار
125 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
126 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
127 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
128 (دریافت مقاله) نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان
129 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
130 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
131 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد
132 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
133 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
134 (دریافت مقاله) همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی
135 (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول
136 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
137 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
138 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
139 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
140 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران
141 (دریافت مقاله) همایش ملی زن و معماری
142 (دریافت مقاله) جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران
143 (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
144 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
145 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
146 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
147 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
148 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
149 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
150 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
151 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
152 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
153 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
154 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
155 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
156 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
157 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای عمران و معماری (با رویکرد اصلاح الگوی مصرف)
158 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
159 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
160 (دریافت مقاله) نخستین همایش معماری و مصالح ساخت
161 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
162 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران
163 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
164 (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
165 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
166 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم
167 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
168 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
169 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
170 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
171 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی
172 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی