غلامرضا شمس مورکانی

 غلامرضا شمس مورکانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

غلامرضا شمس مورکانی

Gholamreza Shams morkani

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته های فنی مهندسی دانشگاه شهید بهشتی( قوتها و ضعفها) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 74
2 بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان دبیرستان های شهرستان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 22
3 بررسی روابط جو سکوت، احساس امنیت روانی و رفتار سکوت کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 2
4 بررسی وضعیت موجود شایستگی مدیران گروههای آموزشی و ارزیابی شایستگی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پیام فرهیختگان دوره: 1، شماره: 1
5 تبیین نقش هوش سازمانی در ارتقای عملکرد سازمانی: مطالعه موردی مدیران دبیرستان های شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 31
6 رشد فناوری، تغییر یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 14، شماره: 54
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انتقال آموزش به محیط کار (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
2 اهمیت آموزش کارکنان در سازمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
3 اهمیت انتقال آموزش به محیط کار (با تاکید بر مدل انتقال آموزش هالتون) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
4 رابطه کیفیت زندگی کاری و اخلاق حرفه ای در مدیران دانشگاه و مقایسهآنها بر حسب جنس و سطوح مدیریتی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
5 رهبری دیجیتال و چالشهای پیش رو؛ ضرورت تغییرات بنیادین در شایستگی های رهبران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
6 عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
7 نقش انگیزه در انتقال آموزش به محیط کار (دریافت مقاله) دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها
8 پیش بینی اخلاق حرفه ای مدیران بر اساس سبک های فراانگیزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران