مسعود آذربایجانی

 مسعود آذربایجانی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مسعود آذربایجانی

Masoud Azarbayjani

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 1، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 10
3 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
5 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
6 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 13، شماره: 27
7 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
8 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
9 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 44
10 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
11 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 10، شماره: 18
12 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 11، شماره: 20
13 (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه سبک زندگی دوره: 2، شماره: 2
14 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 12
15 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
16 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 31
مقالات کنفرانسی