کیومرث سفیدی

 کیومرث سفیدی هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

کیومرث سفیدی

Kiomarc Sefidi

هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 4
2 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
2 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
4 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
9 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
10 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
11 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
13 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
16 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
17 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
18 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
19 (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
20 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
21 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
22 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
23 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
24 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
25 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
26 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
27 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
28 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
29 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
30 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
31 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
32 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
33 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
34 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
35 (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
36 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
37 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
38 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
39 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
40 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
41 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
42 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
43 (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست