فرزانه براتی

 فرزانه براتی معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

فرزانه براتی

Farzaneh Barati

معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
3 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
4 (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
6 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
10 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
11 (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
12 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
13 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
14 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
16 (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
17 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هنر و سلامت
18 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
19 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
20 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
21 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
23 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
24 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
26 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
27 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
29 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
30 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
31 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
32 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
33 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
34 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
35 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
36 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
37 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
38 (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
39 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
40 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
41 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
42 (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
43 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
44 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
45 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار