سلمان دستان

 سلمان دستان

سلمان دستان

salman Dastan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 14، شماره: 54
2 (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 4
3 (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
2 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
5 (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
6 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
12 (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
13 (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
14 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
15 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
16 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
17 (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
18 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
20 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
21 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
22 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
23 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
25 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
29 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
30 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
31 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
32 (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
33 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
34 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
35 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
37 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
39 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
40 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
41 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
42 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
43 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
44 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
45 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
46 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
48 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
49 (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
50 (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
51 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
52 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
53 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
54 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
55 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران