دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی

دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی استادیار

دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی

Dr. Mehrdad Ahmadi Kamarposhti

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
3 (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
4 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی
5 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
6 (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
7 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
8 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
9 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
10 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
11 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی برق
12 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
13 (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
14 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
16 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی برق
17 (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
18 (دریافت مقاله) همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف
19 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی برق
20 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
21 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
22 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
23 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
24 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
25 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
26 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
27 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
28 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و الکترونیک
29 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
30 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
31 (دریافت مقاله) ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
32 (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
33 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
34 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
35 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
36 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
37 (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
38 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
39 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو
40 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر
41 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
42 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
43 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
44 (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
45 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
46 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
47 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
48 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
49 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
50 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
51 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو
52 (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی
53 (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق