ابوالفتح خالقی

 ابوالفتح خالقی استادیار

ابوالفتح خالقی

Abolfath Khaleghi

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.